Tag: badanie opinii klientów (2)

Satysfakcja monitorowana

Satysfakcja monitorowana

Wykorzystując aplikacje do badań opinii klientów można dostosować w doskonały sposób swoją ofertę względem wymagań konsumentów. Procesy te odnoszą się do odczucia satysfakcji, która to oddziałuje na decyzje klientów. Poprzez te badania można sprawdzić skuteczność podejmowanych działań oraz określić plan rozwojowy dla dalszego wzrostu firmy.

Satysfakcja w centrum zainteresowania

W kwestii badań nad satysfakcją klientów zauważono, iż kształtuje się ona w odpowiedzi na odczuwaną jakość kontaktu w następujących obszarach:

 • psychologicznym – koncentruje się na relacji na poziomie klient – personel;
 • merytorycznym – skupia się na posiadanej przez personel wiedzy;
 • proceduralnym – odpowiada wykorzystanemu czasowi oraz jakości realizacji danej sprawy (czytelność; jasność; łatwość kontaktu).

Aplikacja do badania opinii klientów umożliwia szybkie zebranie informacji na temat badanego zagadnienia oraz przedstawienie wyników przeprowadzonego projektu. Co więcej pozyskane dane będą mogły stanowić grunt do ustalania celów rozwojowych oraz zbadania efektywności dotychczas podejmowanych działań.

Pracownik wpływa na satysfakcję klienta

Długotrwałe relacje z klientami oraz budowanie w nich zaufania możliwe jest dzięki świadomemu wykorzystaniu swoich umiejętności interpersonalnych. W aspekcie obsługi klienta ważne jest posiadanie umiejętności:

 • nawiązywania i podtrzymywania relacji,
 • perswazji;
 • radzenia sobie z konfliktem;
 • negocjacyjnych.

To dają procesy badawcze

Poprzez wykorzystanie aplikacji do badania opinii klientów można zapytać się konsumentów o realizowane standardy obsługi klientów przez pracowników. Badania te pozwolą także wskazać na:

 • zmiany, które warto wprowadzić;
 • najważniejsze wartości klientów;
 • najsłabsze punkty relacji klient-sprzedawca;
 • stopień realizacji wymagań klientów.

Dzięki wielości tematów, które mogą być poruszane w badaniu można jego wyniki wykorzystać na wielu płaszczyznach działalności firmy - tak jeśli chodzi o obsługę klienta, jak i wprowadzanie ulepszeń w oferowanym asortymencie bądź też zmian w dotychczas świadczonych usług.

Jakość na pierwszym miejscu

W trakcie pierwszego kontaktu klient zwraca uwagę na uśmiech, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, ton głosu, sposób mówienia oraz zachowanie odpowiedniej przestrzeni między nim a sprzedawcą. Aplikacja do badania opinii klientów daje szansę do wyciągnięcie między innymi takich informacji i zastosowanie ich w obsłudze klienta, co wpłynie na jakość i efektywność podejmowanych działań.


Korzyści badania marketingowego preferencji turystycznych

Korzyści badania marketingowego preferencji turystycznych

 

Z powodu pandemii COVID-19 branża turystyczna znalazła się w naprawdę trudnym położeniu. W tej sytuacji szczególnie ważne stało się zapewnienie urlopowiczom bezpieczeństwa oraz poznanie ich specyficznych potrzeb, które w tym okresie mogą różnić się od oczekiwań deklarowanych jeszcze kilka miesięcy temu. W tym celu przeprowadza się kompleksowe badania marketingowe preferencji turystycznych. Jakie są ich pozostałe korzyści?

 

Oczekiwania w dobie pandemii

 

Pomimo trudnej sytuacji na świecie Polacy nie chcą rezygnować z okresu wakacyjnego i wciąż planują organizację urlopu. Urlop w dobie pandemii różni się jednak znacząco od tego planowanego jeszcze jakiś czas temu. Właśnie dlatego biura podróży są zmuszone do modyfikowania swojej oferty, co mogą robić m.in. na podstawie informacji uzyskanych dzięki badaniom marketingowym preferencji turystycznych.

 

Oferta szyta na miarę

 

Biura podróży zmuszone są obecnie do stałego reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki i muszą zapewnić swoim klientom szereg udogodnień, aby ci zechcieli skorzystać z ich oferty.

 

Trzeba jednak dobrze sprecyzować te oczekiwania, aby móc podejmować odpowiednie działania i tym samym móc liczyć w bieżącym sezonie na jak najmniejsze straty.

 

Można to zrobić właśnie dzięki badaniu marketingowemu preferencji turystycznych, które pozwala odpowiedzieć na takie pytania jak:

 

 • jakie kierunki wakacyjne będą najchętniej wybierane,
 • w jakich miesiącach Polacy będą planować wyjazdy,
 • co zmotywuje do wybrania konkretnej oferty,
 • jak ważna okaże się kwestia bezpieczeństwa,
 • czy wyjazdy będą organizowane samodzielnie, czy z pomocą biur podróży,
 • w jakiej sytuacji urlopowicze zrezygnują z wyjazdu.

 

Jakie są korzyści badań marketingowych preferencji turystycznych?

 

Korzyści wynikające ze zbadania preferencji turystycznych, zwłaszcza w obecnym czasie, wydają się być oczywiste. Główne czynniki motywujące to:

 

 • zbudowanie atrakcyjnej dla urlopowiczów oferty i tym samym zanotowanie zysków,
 • ograniczenie potencjalnych strat spowodowanych opracowaniem nieadekwatnej propozycji,
 • zbudowanie renomy przedsiębiorstwa jako dbającego o potrzeby konsumentów,
 • zyskanie przewagi nad bezpośrednimi konkurentami,
 • zbudowanie strategii działania na najbliższe miesiące,
 • poprawienie jakości świadczonych usług.

 

Jak przeprowadza się badania marketingowe preferencji turystycznych?

 

Jedną z najczęściej stosowanych metod do realizacji badań marketingowych preferencji turystycznych jest technika CAWI. To ankiety rozsyłane za pośrednictwem Internetu, które trafiają do reprezentatywnej grupy osób wybranej na podstawie określonych kryteriów.

 

Jej zaletą jest również fakt, że odpowiedzi na rozsyłane ankiety są otrzymane w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu można szybko przejść do analizy i późniejszego wdrażania działań na podstawie takiego badania.

 

Przeprowadzaniem badań marketingowych preferencji turystycznych zajmuje się Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które ma 16-letnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Eksperci tej firmy gwarantują pomoc na każdym etapie, dzięki czemu zleceniodawcy mogą być pewni, że uzyskają rzetelne wyniki.