Tag: badania rynku (4)


Badania rynku. Silna pozycja w branży, w czasie kryzysu

Badania rynku. Silna pozycja w branży, w czasie kryzysu

 

Badania rynku są skutecznym w realizacji elementem strategii biznesowej. Można je realizować zarówno do sprawdzenia efektywności nowych pomysłów biznesowych, jak i w fazie stabilizacji, czy też kryzysu. Szybka realizacja i niski nakład kosztów badań rynku w porównaniu z ich efektywnością pozwala na powtarzaną ich realizację. Badania rynku należy jednak prowadzić z zachowaniem wszelkich ram naukowych – aby uzyskać rzetelne wyniki, przez co warto powierzyć to zadanie ekspertom.

 

Najlepszy wybór przez podjęciem decyzji biznesowych

 

Działania związane ze zgromadzeniem danych różnego typu, późniejszym ich porządkowaniem i analizą w konkretnym celu – tak można w skrócie opisać badania rynku. Rzecz nie jest jednak taka prosta. Do samego gromadzenia danych służą różne techniki, a często właśnie ta I faza badań bywa najbardziej pracochłonna i czasochłonna. Najlepsi eksperci wiedzą jednak, które z technik wykorzystać, aby zoptymalizować czas, jak i koszty. Posługują się więc sprawdzonymi technikami badawczymi, tj: ankietyzacja telefoniczna, ankietyzacja online, prowadzenie badań jakościowych w postaci wywiadów indywidualnych i pogłębionych, czy też kwestionariusz papierowy, standaryzowany- bezpośredni.

 

Poza wymienionymi technikami – ilościowymi i jakościowymi, które posługują się metodą wywoływania nowych danych. Centrum badawczo-Rozwojowe biostat stosuje również metody mieszane, które wykorzystuje dane już istniejące – zastane. Są to:

 

 • Analizy SWOT,
 • Desk research,
 • Tajemniczy klient.

 

Dopasuj badania do celów strategicznych swojego przedsiębiorstwa – co chcesz uzyskać?

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje badania rynku w zakresie takich przestrzeni jak:

 

 • satysfakcja oraz preferencje zakupowe pośród klientów,
 • rozpoznawalność marki, identyfikacja z marką, promowanie marki,
 • obecność marki w mediach, także w mediach społecznościowych,
 • testy opakowań produktów oraz testy prototypów produktów,
 • pozycjonowanie marki na rynku i jej rozpoznawalność,
 • analiza udziału w branży firm konkurencyjnych,
 • analiza i charakterystyka odbiorcy-konsumenta,
 • atrakcyjność cenowa produktów i usług.

 

Zyskaj tak jak inni partnerzy Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

 

W ponad 15 letniej działalności ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, nasi specjaliści przeprowadzili ponad 2000 badań dla polskich i zagranicznych kontrahentów, wprowadzając metody sprawdzone na polu naukowym do sektora biznesowego. Działając w branżach takich jak: turystyka i transport, szkolnictwo wyższe, instytucje życia publicznego, rynek FMCG, sektor finansów, medycyna oraz farmacja; wiemy jak ważne są sprawdzone i rzetelne prace ekspertów w dziedzinach:

 

 • statystyki,
 • analizy matematycznej,
 • marketingu,
 • analizy gospodarczo-społecznej,
 • socjologii,
 • statystyki medycznej.

 

Działamy na zasadzie partnerskiej współpracy – skontaktuj się i sprawdź, co możemy zaoferować dla Twojej firmy!

 

Tel: 668 300 664


4 kroki do wykonania dobrego badania rynku

4 kroki do wykonania dobrego badania rynku

 

Badanie rynku polega na gromadzeniu danych dotyczących procesów zachodzących w konkretnej branży. Dzięki niemu uzyskuje się informacje pozwalające na lepsze poznanie klientów oraz rynkowych rywali i na tej podstawie tworzenie odpowiedniej oferty. Na co zwrócić uwagę, jeśli chce się przeprowadzić dobre badanie rynku?

 

Krok 1: Nie działaj intuicyjnie

 

Podchodzić do badania rynku należy skrupulatnie, z zachowaniem dużej dozy obiektywizmu. Niezbędne jest więc postawienie konkretnych pytań oraz wskazanie, w jakim celu ma być wykonane badanie rynku. Celem jest przecież uzyskanie wartościowych danych, nie można wiec stawiać na domysły, jeśli chce się uzyskać od respondentów rzetelne i miarodajne informacje. Pytania, które można zadać badając rynek to:

 

 • jak klienci zareagowali na nowy spot reklamowy,
 • który z wariantów opakowań został przyjęty najlepiej,
 • jak odbierana jest marka wśród klientów docelowych.

 

Krok 2: Wybierz odpowiedni panel

 

Obecnie najlepszym sposobem na wykonanie dobrego badania rynku jest skorzystanie z platform online posiadających dużą grupę respondentów. Jedną z nich jest portal Badanie Opinii, który zgromadził ponad 100 tys. ankietowanych. Co istotne, badanie rynku nie będzie kierowane do osób przypadkowych, a do precyzyjnie dobranej grupy, jeśli właśnie taką opcję wybierze zleceniodawca.

 

Odpowiedni panel do stworzenia badania rynku pozwoli także na stworzenie lepszego kwestionariusza. Dobrze, aby projektujący ankietę miał duże możliwości wyboru co do typów pytań (w przypadku Badanie Opinii jest ich aż 20), a także mógł skorzystać z pomocy na etapie tworzenia.

 

Krok 3: Sprecyzuj, do kogo ma trafić badanie

 

By badanie rynku w ogóle miało sens, musi trafić do odpowiednich osób, które przekażą swoje opinie na dany temat. Tutaj po raz kolejny potwierdza się, jak ważne jest wybranie właściwego panelu do przeprowadzenia badania rynku.

 

W przypadku platformy Badanie Opinii, tworzy ją jak wspomniano wcześniej ponad 100 tys. respondentów, którzy dodatkowo zostali bardzo precyzyjnie podzieleni ze względu na szereg cech. Do głównych kryteriów podziału należą:

 

 • dane demograficzne takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania,
 • dane socjoekonomiczne takie jak wykształcenie, zarobki oraz forma zatrudnienia,
 • informacje dotyczące zainteresowań oraz stylu życia.

 

Dzięki temu można bardzo precyzyjnie określić próbę do badania rynku.

 

Krok 4: Zadbaj o precyzję w tworzeniu pytań

 

Dobre badania rynku opierają się nie tyle na precyzyjnie określonym celu, co na pytaniach, które zostały na jego podstawie stworzone. Kryteria, jakie powinny one spełniać to:

 

 • zadawanie pytań od ogółu do szczegółu,
 • neutralność,
 • unikanie zadawania pytań podwójnych,
 • precyzja w formułowaniu wypowiedzi,
 • wybór właściwej formy (pytania zamknięte, otwarte itp.),
 • dopasowanie słownictwa do respondentów.

 

Dobre badanie rynku wymaga przede wszystkim namysłu, gdyż tylko wtedy możliwe będzie stworzenie właściwego kwestionariusza i uzyskanie odpowiedzi na poszukiwane przez siebie pytania. Proces ten warto sobie ułatwić dzięki korzystaniu z intuicyjnego panelu Badanie Opinii, który został opracowany przez ekspertów w zakresie statystyki.


Korzyści badania marketingowego preferencji turystycznych

Korzyści badania marketingowego preferencji turystycznych

 

Z powodu pandemii COVID-19 branża turystyczna znalazła się w naprawdę trudnym położeniu. W tej sytuacji szczególnie ważne stało się zapewnienie urlopowiczom bezpieczeństwa oraz poznanie ich specyficznych potrzeb, które w tym okresie mogą różnić się od oczekiwań deklarowanych jeszcze kilka miesięcy temu. W tym celu przeprowadza się kompleksowe badania marketingowe preferencji turystycznych. Jakie są ich pozostałe korzyści?

 

Oczekiwania w dobie pandemii

 

Pomimo trudnej sytuacji na świecie Polacy nie chcą rezygnować z okresu wakacyjnego i wciąż planują organizację urlopu. Urlop w dobie pandemii różni się jednak znacząco od tego planowanego jeszcze jakiś czas temu. Właśnie dlatego biura podróży są zmuszone do modyfikowania swojej oferty, co mogą robić m.in. na podstawie informacji uzyskanych dzięki badaniom marketingowym preferencji turystycznych.

 

Oferta szyta na miarę

 

Biura podróży zmuszone są obecnie do stałego reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki i muszą zapewnić swoim klientom szereg udogodnień, aby ci zechcieli skorzystać z ich oferty.

 

Trzeba jednak dobrze sprecyzować te oczekiwania, aby móc podejmować odpowiednie działania i tym samym móc liczyć w bieżącym sezonie na jak najmniejsze straty.

 

Można to zrobić właśnie dzięki badaniu marketingowemu preferencji turystycznych, które pozwala odpowiedzieć na takie pytania jak:

 

 • jakie kierunki wakacyjne będą najchętniej wybierane,
 • w jakich miesiącach Polacy będą planować wyjazdy,
 • co zmotywuje do wybrania konkretnej oferty,
 • jak ważna okaże się kwestia bezpieczeństwa,
 • czy wyjazdy będą organizowane samodzielnie, czy z pomocą biur podróży,
 • w jakiej sytuacji urlopowicze zrezygnują z wyjazdu.

 

Jakie są korzyści badań marketingowych preferencji turystycznych?

 

Korzyści wynikające ze zbadania preferencji turystycznych, zwłaszcza w obecnym czasie, wydają się być oczywiste. Główne czynniki motywujące to:

 

 • zbudowanie atrakcyjnej dla urlopowiczów oferty i tym samym zanotowanie zysków,
 • ograniczenie potencjalnych strat spowodowanych opracowaniem nieadekwatnej propozycji,
 • zbudowanie renomy przedsiębiorstwa jako dbającego o potrzeby konsumentów,
 • zyskanie przewagi nad bezpośrednimi konkurentami,
 • zbudowanie strategii działania na najbliższe miesiące,
 • poprawienie jakości świadczonych usług.

 

Jak przeprowadza się badania marketingowe preferencji turystycznych?

 

Jedną z najczęściej stosowanych metod do realizacji badań marketingowych preferencji turystycznych jest technika CAWI. To ankiety rozsyłane za pośrednictwem Internetu, które trafiają do reprezentatywnej grupy osób wybranej na podstawie określonych kryteriów.

 

Jej zaletą jest również fakt, że odpowiedzi na rozsyłane ankiety są otrzymane w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu można szybko przejść do analizy i późniejszego wdrażania działań na podstawie takiego badania.

 

Przeprowadzaniem badań marketingowych preferencji turystycznych zajmuje się Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które ma 16-letnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Eksperci tej firmy gwarantują pomoc na każdym etapie, dzięki czemu zleceniodawcy mogą być pewni, że uzyskają rzetelne wyniki.