Tag: oprogramowanie badawcze (2)

Oprogramowanie badawcze

Oprogramowanie badawcze

Nie jesteś zadowolony z efektywności pracy osób zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie? Jeżeli nie chcesz wypaść z rynku, musisz jak najszybciej rozpoznać, jakie są tego przyczyny. W tym celu warto skierować ankietę do swoich pracowników. Ważne jest przy tym to, aby zachować wszelkie standardy anonimowości w badaniu ankietowym. Nie uda Ci się to, jeżeli po prostu skierujesz do swoich podopiecznych papierowe kwestionariusze i każesz jak najszybciej je wypełnić. W takim przypadku uzyskane dane nie będą niestety zbyt wartościowe.

Oprogramowanie do ankiet – to jest rozwiązanie!

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oprogramowania do ankietyzacji. Jest to system badawczy, pozwalający na obsługę badań ankietowych. Warto zdecydować się na jego wykorzystanie właśnie w przypadku badań satysfakcji pracowników. Przede wszystkim tego typu program do badań zapewnia wysoką anonimowość. Wszystko dzięki zastosowaniu mechanizmu jednorazowych kodów lub systemu unikalnego loginu identyfikacyjnego oraz hasła. Tym samym każdy pracownik może wypełnić ankietę z dowolnego miejsca, uzyskując do niej dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Nowoczesne oprogramowanie badawcze umożliwia przy tym logowanie na urządzeniach mobilnych.

Bieżące śledzenie postępu badań

Oprogramowanie badawcze umożliwia także śledzenie postępów procesu badawczego w trybie rzeczywistym. Po zalogowaniu się możliwe jest także automatyczne generowanie raportów. Dzięki temu można wyciągać wnioski już na etapie realizacji badania ankietowego pracowników. W razie wystąpienia opóźnień lub niezadowalającej frekwencji, możliwe jest wdrożenie odpowiednich działań – np. w zakresie promocji badania.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych

Zanim wybierzesz oprogramowanie do ankietyzacji koniecznie zwróć uwagę na oferowane opcje bezpieczeństwa. Bardzo ważny jest zwłaszcza moduł automatycznych aktualizacji oraz tworzenie kopii zapasowych. Pozwoli Ci to uniknąć ryzyka utraty cennych danych na skutek awarii systemu.


Ilościowe metody badawcze - CATI

O ilościowych metodach badawczych

Wybranie odpowiedniej metody badawczej związane jest także z dobraniem odpowiedniej drogi dotarcia do odbiorców badania. Jednak najpierw taka grupa musi zostać właściwe określona, a więc należy wskazać jej unikalne cechy, które będą odpowiadać wybranemu narzędziu. W procesie badawczym może skorzystać z takich metod jak PAPI, CATI, CAWI, CAPI. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter, który będzie odpowiadał różnym wymaganiom.

Badanie o charakterze telefonicznym

W związku z przywołanymi metodami można powiedzieć, iż odwołują się one także do takich dróg kontaktu jak: wywiad bezpośredni, telefoniczny, online. Każdy z tych typów ma swoje plusy i minusy. Przy czym wszystkie z nich przynależą do metod ilościowych, co oznacza, że ujmują one badane zagadnienie w sposób liczbowy, odpowiadając na pytanie ile. I tak na przykład CATI:

 • jest formą telefonicznego kontaktu z klientem;
 • umożliwia zapisywanie prowadzonych rozmów;
 • pozwala na dostosowanie formy ankiety do konkretnych potrzeb.

Ankieta, która podparta jest systemem

Computer Assisted Telephone Interview czuwa nad logicznym przeprowadzeniem rozmowy z ankietowanym, a przy tym blokuje możliwość przejść do kolejnych pytań bez podania wcześniejszych odpowiedzi. W samej formie ankiety możliwe jest stosowanie:

 • pytań zamkniętych, otwartych;
 • pól jedno- i wielokrotnego wyboru;
 • rankingów;
 • modułu baz;
 • funkcję czarnych list.

Kontakt dobrany do grupy badania

Badania CAPI są formą wywiadu przeprowadzanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Dane pozyskuje ankieter, który wprowadza odpowiedzi ankietowanego do systemu. Plusem zarówno metody CAPI, jak i CAWI jest możliwość wykorzystania w badaniu materiałów graficznych oraz audiowizualnych. Dzięki temu, iż pozyskane dane wprowadzane są bezpośrednio do systemu skraca się czas analizowania pozyskanych danych. Wspomniana już metoda CAWI w przeciwieństwie do CAPI i CATI nie nawiązuje werbalnego kontaktu z ankietowym, ale:

 • pozwala na zachowanie anonimowości ankietowanego;
 • zachowuje pełnię komfortu ankietowanego;
 • pozyskuje wszelkie dane drogą internetową.

Sposób na wiarygodny wynik badania

Jako że każda z tych metod korzysta z innych dróg dotarcia do odbiorcy to jednocześnie każde z nich będzie odpowiadało różnym grupom odbiorców. Z pewnością badanie, które odnosiłoby się w swoim zagadnieniu do osób starszych przyniosłoby lepsze efekty gdyby było przeprowadzane metodę telefoniczną CATI niż online, CAWI. Różnorodność metod pozwala na skuteczne przeprowadzenie badania, ale jednocześnie stanowi wyzwanie w kwestii doboru właściwego narzędzia.