Tag: oprogramowanie do badań (2)

Oprogramowanie badawcze

Oprogramowanie badawcze

Nie jesteś zadowolony z efektywności pracy osób zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie? Jeżeli nie chcesz wypaść z rynku, musisz jak najszybciej rozpoznać, jakie są tego przyczyny. W tym celu warto skierować ankietę do swoich pracowników. Ważne jest przy tym to, aby zachować wszelkie standardy anonimowości w badaniu ankietowym. Nie uda Ci się to, jeżeli po prostu skierujesz do swoich podopiecznych papierowe kwestionariusze i każesz jak najszybciej je wypełnić. W takim przypadku uzyskane dane nie będą niestety zbyt wartościowe.

Oprogramowanie do ankiet – to jest rozwiązanie!

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oprogramowania do ankietyzacji. Jest to system badawczy, pozwalający na obsługę badań ankietowych. Warto zdecydować się na jego wykorzystanie właśnie w przypadku badań satysfakcji pracowników. Przede wszystkim tego typu program do badań zapewnia wysoką anonimowość. Wszystko dzięki zastosowaniu mechanizmu jednorazowych kodów lub systemu unikalnego loginu identyfikacyjnego oraz hasła. Tym samym każdy pracownik może wypełnić ankietę z dowolnego miejsca, uzyskując do niej dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Nowoczesne oprogramowanie badawcze umożliwia przy tym logowanie na urządzeniach mobilnych.

Bieżące śledzenie postępu badań

Oprogramowanie badawcze umożliwia także śledzenie postępów procesu badawczego w trybie rzeczywistym. Po zalogowaniu się możliwe jest także automatyczne generowanie raportów. Dzięki temu można wyciągać wnioski już na etapie realizacji badania ankietowego pracowników. W razie wystąpienia opóźnień lub niezadowalającej frekwencji, możliwe jest wdrożenie odpowiednich działań – np. w zakresie promocji badania.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych

Zanim wybierzesz oprogramowanie do ankietyzacji koniecznie zwróć uwagę na oferowane opcje bezpieczeństwa. Bardzo ważny jest zwłaszcza moduł automatycznych aktualizacji oraz tworzenie kopii zapasowych. Pozwoli Ci to uniknąć ryzyka utraty cennych danych na skutek awarii systemu.


eCRF - system, który daje poprawę jakości

eCRF – system, który daje poprawę jakości

Zastosowanie nowych technologii w przeprowadzanych procesach badawczych ma na celu usprawnić przeprowadzane prac na przykład poprzez przyspieszenie procesu gromadzenia i analizy danych. Jednym z takich rozwiązań jest eCRF, czyli elektroniczna wersja karty obserwacji klienta, która umożliwia wgląd do danych w każdym momencie. System ten odpowiedzialny jest za zachowanie kontroli nad przebiegiem badania.

System stworzony dla badań

Przywołane rozwiązanie bazuje na intuicyjnym oraz przyjaznym interfejsie, co przekłada się na łatwą obsługę systemu. Stąd system ten odnajduje zastosowanie w:

 • badaniach klinicznych;
 • rejestrach medycznych;
 • badaniach naukowych;
 • badaniach obserwacyjnych.

eCRF pozwala na zdalne gromadzenie danych, data management, a także zawiera moduł analitycznych, który umożliwia monitorowanie postępów oraz generowanie statystyk przeprowadzanego projektu.

Zminimalizować błędy do minimum

Dzięki zastosowanej technologii możliwe staje się wyeliminowanie takich błędów jak:

 • nieczytelny zapis;
 • niewypełnione pole;
 • zawieruszony dokument.

System ten wspierany jest także przez komponent automatycznej kontroli wpisów. Ma on za zadanie sprawdzać poprawność tychże wpisów już na etapie wprowadzania danych. Dzięki temu możliwe staje się ograniczenie błędów do minimum, a zatem system ten czuwa nad zwiększenie poprawności wykonywanych zadań w przebiegu badaniach.

Rozwiązanie ułatwiające proces...

W skład monitorowania badań wchodzi możliwość przeglądu wprowadzanych informacji na temat pacjentów, a także zobaczenia statystyk postępu przeprowadzanego badania. Dodatkowo poprzez zastosowanie eCRF można:

 • zapoznać się z statystykami gromadzonych danych;
 • prześledzić zmiany wartości wpisów (audit trail);
 • drogą mailową powiadamiać o zdarzeniach niepożądanych;
 • wykorzystać mechanizm zapytań do wpisów (data querty).

Kolejną zaletą zastosowania omawianego systemu jest umożliwienie drukowania wypełnionych formularzy, co umożliwia na gromadzenie zebranych danych tak w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Rozwiązanie pozwalające na wiele więcej

Zaproponowane rozwiązanie pozwala na wydajny, a przy tym elastyczny proces randomizacji pacjenta, co wspiera definiowanie funkcji, które będą niezbędne dla przebiegu właściwego badania klinicznego. eCRF wyposażony jest także w moduł zarządzania lekami. W skład tego modułu wchodzi możliwość kontroli poziomu zapasu leków. Zatem wielozadaniowość omawianego systemu pozwala na zwiększenie jakości przeprowadzanych badań.