Tag: biostat (2)


4 kroki do wykonania dobrego badania rynku

4 kroki do wykonania dobrego badania rynku

 

Badanie rynku polega na gromadzeniu danych dotyczących procesów zachodzących w konkretnej branży. Dzięki niemu uzyskuje się informacje pozwalające na lepsze poznanie klientów oraz rynkowych rywali i na tej podstawie tworzenie odpowiedniej oferty. Na co zwrócić uwagę, jeśli chce się przeprowadzić dobre badanie rynku?

 

Krok 1: Nie działaj intuicyjnie

 

Podchodzić do badania rynku należy skrupulatnie, z zachowaniem dużej dozy obiektywizmu. Niezbędne jest więc postawienie konkretnych pytań oraz wskazanie, w jakim celu ma być wykonane badanie rynku. Celem jest przecież uzyskanie wartościowych danych, nie można wiec stawiać na domysły, jeśli chce się uzyskać od respondentów rzetelne i miarodajne informacje. Pytania, które można zadać badając rynek to:

 

 • jak klienci zareagowali na nowy spot reklamowy,
 • który z wariantów opakowań został przyjęty najlepiej,
 • jak odbierana jest marka wśród klientów docelowych.

 

Krok 2: Wybierz odpowiedni panel

 

Obecnie najlepszym sposobem na wykonanie dobrego badania rynku jest skorzystanie z platform online posiadających dużą grupę respondentów. Jedną z nich jest portal Badanie Opinii, który zgromadził ponad 100 tys. ankietowanych. Co istotne, badanie rynku nie będzie kierowane do osób przypadkowych, a do precyzyjnie dobranej grupy, jeśli właśnie taką opcję wybierze zleceniodawca.

 

Odpowiedni panel do stworzenia badania rynku pozwoli także na stworzenie lepszego kwestionariusza. Dobrze, aby projektujący ankietę miał duże możliwości wyboru co do typów pytań (w przypadku Badanie Opinii jest ich aż 20), a także mógł skorzystać z pomocy na etapie tworzenia.

 

Krok 3: Sprecyzuj, do kogo ma trafić badanie

 

By badanie rynku w ogóle miało sens, musi trafić do odpowiednich osób, które przekażą swoje opinie na dany temat. Tutaj po raz kolejny potwierdza się, jak ważne jest wybranie właściwego panelu do przeprowadzenia badania rynku.

 

W przypadku platformy Badanie Opinii, tworzy ją jak wspomniano wcześniej ponad 100 tys. respondentów, którzy dodatkowo zostali bardzo precyzyjnie podzieleni ze względu na szereg cech. Do głównych kryteriów podziału należą:

 

 • dane demograficzne takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania,
 • dane socjoekonomiczne takie jak wykształcenie, zarobki oraz forma zatrudnienia,
 • informacje dotyczące zainteresowań oraz stylu życia.

 

Dzięki temu można bardzo precyzyjnie określić próbę do badania rynku.

 

Krok 4: Zadbaj o precyzję w tworzeniu pytań

 

Dobre badania rynku opierają się nie tyle na precyzyjnie określonym celu, co na pytaniach, które zostały na jego podstawie stworzone. Kryteria, jakie powinny one spełniać to:

 

 • zadawanie pytań od ogółu do szczegółu,
 • neutralność,
 • unikanie zadawania pytań podwójnych,
 • precyzja w formułowaniu wypowiedzi,
 • wybór właściwej formy (pytania zamknięte, otwarte itp.),
 • dopasowanie słownictwa do respondentów.

 

Dobre badanie rynku wymaga przede wszystkim namysłu, gdyż tylko wtedy możliwe będzie stworzenie właściwego kwestionariusza i uzyskanie odpowiedzi na poszukiwane przez siebie pytania. Proces ten warto sobie ułatwić dzięki korzystaniu z intuicyjnego panelu Badanie Opinii, który został opracowany przez ekspertów w zakresie statystyki.