Tag: oprogramowanie do badań opinii (2)

Aplikacje do ankiet CAWI

Aplikacje do ankiet CAWI

Przeprowadzając badania, które będą cieszyć się wysoką jakością oraz możliwością praktycznego zastosowania ich wyników należy zwrócić uwagę na wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych, które będą w pełni odpowiadać całemu procesowi badawczemu. Dzięki zastosowaniu aplikacji do ankiet możliwe jest zastosowanie innowacyjnych metod w procesie badawczym.

Rozmowa telefoniczna pozwala wysłuchać klienta

Zwracając uwagę na wykorzystanie w procesie badawczym metody telefonicznego kontaktu z klientem można odnieść się do metody CATI. Opiera się ona na rozmowie telefonicznej tyle, że wspomaganej komputerowo. Pozwala to na przeprowadzanie wartościowego wywiadu z respondentem, gdyż omawiane aplikacje do ankiet czuwaja nad logiczną budową dialogu. Co więcej daje możliwość nagrywania prowadzonych rozmów oraz tworzenia czarnych list kontaktów.

System dostosowany do potrzeb rozmowy

CATI System jest dostosowany dla osób o różnym zapleczy wiedzy technologicznej. Wyposażony jest on w przyjazny interfejs, który pozwala intuicyjnie poruszać się po systemie. Dodatkowym atutem jest możliwość bieżącego śledzenia statystyk oraz tworzenia ankiet, które zawieraj m.in.:

 • pytania otwarte i zamknięte;
 • obszary tekstowe;
 • pola jednokrotnego i wielokrotnego wyboru;
 • suwaki;
 • rankingi;
 • graficzne przyciski.

Jak wyglądają badanie z wykorzystaniem Internetu?

Jeśli natomiast badanie zechciałoby się przeprowadzić drogą internetową warto zwrócić uwagę na możliwością, którą jest badanie CAWI. Metoda ta polega na dostarczeniu drogą internetową ankiety. Pozwala ona respondentowi na wypełnienie jej w pełni anonimowo oraz w dowolnym miejscu i czasie. Wykorzystując tę metodę można dotrzeć zarazem do konkretnej grupy docelowej, jak i do grupy potencjalnych klientów. Wykorzystanie metody CAWI pozwala na:

 • ograniczenie kosztów badania
 • dotarcie do szerokiego grona odbiorców
 • uniknięcie efektu ankietera
 • łatwiejszą analizę pozyskanych danych
 • wykorzystanie treści multimedialnych.

Rozmowa z klientem nie może być nudna

Trzecią metodą stanowią aplikacje do ankiet, które opierają się na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych – jest to metoda CAWI. Łączy ona w sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z respondentem, ale przy tym daje możliwość wykorzystania np. treści multimedialnych oraz umożliwia w miarę szybką analizę danych. Co ważne wykorzystuje ona jednocześnie możliwość kontaktu bezpośredniego i urozmaica go.

Każda z metod ma w sobie to coś

Wykorzystanie programów do ankiet umożliwia przeprowadzanie projektów badawczych z wykorzystanie różnorakich metod, które pozwolą na osiągnięcie wyników o wysokiej jakości. Opisane powyżej metody koncentrują się na utrzymywaniu kontaktu z klientem przy uwzględnieniu różnych dróg dotarcia do nich.


4 kroki do wykonania dobrego badania rynku

4 kroki do wykonania dobrego badania rynku

 

Badanie rynku polega na gromadzeniu danych dotyczących procesów zachodzących w konkretnej branży. Dzięki niemu uzyskuje się informacje pozwalające na lepsze poznanie klientów oraz rynkowych rywali i na tej podstawie tworzenie odpowiedniej oferty. Na co zwrócić uwagę, jeśli chce się przeprowadzić dobre badanie rynku?

 

Krok 1: Nie działaj intuicyjnie

 

Podchodzić do badania rynku należy skrupulatnie, z zachowaniem dużej dozy obiektywizmu. Niezbędne jest więc postawienie konkretnych pytań oraz wskazanie, w jakim celu ma być wykonane badanie rynku. Celem jest przecież uzyskanie wartościowych danych, nie można wiec stawiać na domysły, jeśli chce się uzyskać od respondentów rzetelne i miarodajne informacje. Pytania, które można zadać badając rynek to:

 

 • jak klienci zareagowali na nowy spot reklamowy,
 • który z wariantów opakowań został przyjęty najlepiej,
 • jak odbierana jest marka wśród klientów docelowych.

 

Krok 2: Wybierz odpowiedni panel

 

Obecnie najlepszym sposobem na wykonanie dobrego badania rynku jest skorzystanie z platform online posiadających dużą grupę respondentów. Jedną z nich jest portal Badanie Opinii, który zgromadził ponad 100 tys. ankietowanych. Co istotne, badanie rynku nie będzie kierowane do osób przypadkowych, a do precyzyjnie dobranej grupy, jeśli właśnie taką opcję wybierze zleceniodawca.

 

Odpowiedni panel do stworzenia badania rynku pozwoli także na stworzenie lepszego kwestionariusza. Dobrze, aby projektujący ankietę miał duże możliwości wyboru co do typów pytań (w przypadku Badanie Opinii jest ich aż 20), a także mógł skorzystać z pomocy na etapie tworzenia.

 

Krok 3: Sprecyzuj, do kogo ma trafić badanie

 

By badanie rynku w ogóle miało sens, musi trafić do odpowiednich osób, które przekażą swoje opinie na dany temat. Tutaj po raz kolejny potwierdza się, jak ważne jest wybranie właściwego panelu do przeprowadzenia badania rynku.

 

W przypadku platformy Badanie Opinii, tworzy ją jak wspomniano wcześniej ponad 100 tys. respondentów, którzy dodatkowo zostali bardzo precyzyjnie podzieleni ze względu na szereg cech. Do głównych kryteriów podziału należą:

 

 • dane demograficzne takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania,
 • dane socjoekonomiczne takie jak wykształcenie, zarobki oraz forma zatrudnienia,
 • informacje dotyczące zainteresowań oraz stylu życia.

 

Dzięki temu można bardzo precyzyjnie określić próbę do badania rynku.

 

Krok 4: Zadbaj o precyzję w tworzeniu pytań

 

Dobre badania rynku opierają się nie tyle na precyzyjnie określonym celu, co na pytaniach, które zostały na jego podstawie stworzone. Kryteria, jakie powinny one spełniać to:

 

 • zadawanie pytań od ogółu do szczegółu,
 • neutralność,
 • unikanie zadawania pytań podwójnych,
 • precyzja w formułowaniu wypowiedzi,
 • wybór właściwej formy (pytania zamknięte, otwarte itp.),
 • dopasowanie słownictwa do respondentów.

 

Dobre badanie rynku wymaga przede wszystkim namysłu, gdyż tylko wtedy możliwe będzie stworzenie właściwego kwestionariusza i uzyskanie odpowiedzi na poszukiwane przez siebie pytania. Proces ten warto sobie ułatwić dzięki korzystaniu z intuicyjnego panelu Badanie Opinii, który został opracowany przez ekspertów w zakresie statystyki.