Tag: panel internetowy (2)

Wydobywanie opinii klientów online

Wydobywanie opinii klientów online

Innowacyjne metody ankietyzacji odbiorców rynku mają na celu przyspieszenie procesów badawczych oraz zwiększenie skuteczności prowadzonych badań. Poprzez takie rozwiązanie jak panel konsumentów otwierają się nowe drzwi nie tylko do ankietyzacji, ale także podtrzymywania relacji z klientami, co oznacza także budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Utrzymać kontakt z klientem

Dzięki zwracaniu uwagi na głosy konsumentów można nie tylko trafnie określać nowe cele rozwojowe i realizować dotychczasowe strategie, ale także:

 • tworzyć nowe koncepcje;
 • utrzymywać kontakt z odbiorcami rynku;
 • budować pozytywny wizerunek firmy;
 • realizować przyjętą misję.

Panele konsumentów można traktować jako miejsce, gdzie możliwym staje się zapoznawanie z opiniami i motywacjami klientów oraz realizowanie przyjętych założeń względem relacji pomiędzy firmą a rynkiem.

Sposób na zrozumienie swojej pozycji

Podtrzymywanie kontaktu z klientami daje możliwość rozwiązywania pojawiających się problemów i trudności. Konsumentów należy traktować jako specyficzne źródło wiedzy na temat:

 • standardów obsługi klientów;
 • jakości produktów/usług;
 • dostosowania oferty do wymagań rynku;
 • pozycji firmy względem konkurencji.

Co więcej przeprowadzanie ankiet ma w swoim podstawowym celu określanie mocnych i słabych stron. Poprzez analizę pozyskanych danych można określić możliwości, które daje nam rynek oraz zagrożenia, które mogą pojawić się wraz z realizacją poszczególnych celów.

Motywacja czy podziękowanie?

Korzystając z paneli konsumentów ma się pewność, iż osoby, które biorą udział w badaniu spełniają jego podstawowe warunku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pytań filtrujących. Panele takie dają szansę motywowania ich użytkowników poprzez:

 • punktowanie uczestnictwa w badaniu;
 • zamienianie punktów nagrody;
 • określanie przedziału punktowego dla konkretnej nagrody.

Nagroda z jednej strony motywuje do wypełniania ankiety, zaś z drugiej stanowi podziękowanie złożone badanemu za poświecony czas i podzielenie się swoimi odczuciami.

Narzędzie wpływa na skuteczność badania

Rozmawiając o opiniach klientów należy skorzystać z odpowiednich narzędzi, które pozwolą na wydobywanie informacji. Dlatego tak ważne jest, aby narzędzie było dopasowane zarazem do celu badania, jak i do grupy docelowej badania. Panel konsumentów okaże się świetnym narzędziem, jeżeli badaniu podlegają stosunkowo młode osoby lub gdy badania wymaga podzielenia się osobistymi informacji.


Ankiety online – kluczowe korzyści

Niezależnie od rodzaju branży, czy też wielkości firmy, kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji ma uzyskanie informacji zwrotnych oraz działanie w oparciu o te informacje. W wielu sektorach biznesu informacja zwrotna stanowi punkt wyjścia do ciągłego doskonalenia i zwiększania efektywności podejmowanych działań. Teraz, gdy już wiemy, dlaczego informacja zwrotna jest tak ważna, należy skupić uwagę nad najlepszym sposobem zbierania danych.

 

Czas, wygoda i dostępność

Korzystanie z ankiet online znacznie zmniejsza koszty prowadzenia i kontroli nad badaniami. Nie ma konieczności wydawania pieniędzy na wydruk i przesyłkę pocztową kwestionariuszy.  Możesz kreować ankiety online, dzięki intuicyjnym programom znajdującym się na platformach tj. SurvGo™ oraz panel Badanie Opinii. Możesz szybko tworzyć, administrować, zbierać i analizować ankiety. Wykonanie wszystkich tych funkcji w jednym zintegrowanym systemie internetowym pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Przystępne dla respondentów wypełnianie ankiet online, do których możesz przesłać zaproszenie do wypełnienia kwestionariusza na kilka różnych sposobów: za pomocą wiadomości SMS, wstawiając link z przekierowujący do badań na portalu społecznościowym oraz wysyłając e-mail, pozwala na szybkie przeprowadzenie badań i uzyskanie cennych wyników. Uczestnicy badań mogą wypełniać kwestionariusze, w dowolnym czasie i na różnych urządzeniach przenośnych: tabletach, laptopach, czy też komputerach stacjonarnych.

Pełna kontrola nad realizacją próby badawczej, a także aktualnymi statystykami z badań, prowadzonymi w czasie rzeczywistym, wspomaga zarządzanie informacją zwrotną.

 

Sprawdzaj trendy

Zgromadzenie informacji zwrotnych na temat oferowanych przez Ciebie produktów i usług umożliwi wnioskowanie o klientach oraz osobach potencjalnie zainteresowanych marką, ze względu na zachowania konsumenckie. Jeśli chcesz tworzyć markę odpowiadającą na potrzeby konsumentów, prowadź badania online:

 • Sprawdzające satysfakcję klientów,
 • Kontrolujące standardy obsługi,
 • Testujące lojalność klientów,
 • Oceniające jakość usług,
 • Weryfikujące pozycję Twojej firmy na rynku.

Dostosuj ankiety online do swoich potrzeb. Dodawaj elementy audiowizualne, aby były one bardziej profesjonalne. Korzystaj z dostępnych szablonów lub zbuduj własny kwestionariusz za pomocą prostego kreatora. Generuj szybki raport z badań za pomocą kilku kliknięć. Jeśli masz pytania, możesz liczyć na profesjonalistów z BioStat®, którzy służą swoją fachową wiedzą w dziedzinie badań. Przejrzysty raport końcowy pomoże Ci podjąć kluczowe decyzje dotyczące marketingu w Twojej firmie.

 

Poznaj kluczowe korzyści płynące z ankietyzacji online klientów. Rozwijaj marketing w swojej firmie na podstawie badań opinii!