Tag: CAWI (5)

Oprogramowanie badawcze

Oprogramowanie badawcze

Nie jesteś zadowolony z efektywności pracy osób zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie? Jeżeli nie chcesz wypaść z rynku, musisz jak najszybciej rozpoznać, jakie są tego przyczyny. W tym celu warto skierować ankietę do swoich pracowników. Ważne jest przy tym to, aby zachować wszelkie standardy anonimowości w badaniu ankietowym. Nie uda Ci się to, jeżeli po prostu skierujesz do swoich podopiecznych papierowe kwestionariusze i każesz jak najszybciej je wypełnić. W takim przypadku uzyskane dane nie będą niestety zbyt wartościowe.

Oprogramowanie do ankiet – to jest rozwiązanie!

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oprogramowania do ankietyzacji. Jest to system badawczy, pozwalający na obsługę badań ankietowych. Warto zdecydować się na jego wykorzystanie właśnie w przypadku badań satysfakcji pracowników. Przede wszystkim tego typu program do badań zapewnia wysoką anonimowość. Wszystko dzięki zastosowaniu mechanizmu jednorazowych kodów lub systemu unikalnego loginu identyfikacyjnego oraz hasła. Tym samym każdy pracownik może wypełnić ankietę z dowolnego miejsca, uzyskując do niej dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Nowoczesne oprogramowanie badawcze umożliwia przy tym logowanie na urządzeniach mobilnych.

Bieżące śledzenie postępu badań

Oprogramowanie badawcze umożliwia także śledzenie postępów procesu badawczego w trybie rzeczywistym. Po zalogowaniu się możliwe jest także automatyczne generowanie raportów. Dzięki temu można wyciągać wnioski już na etapie realizacji badania ankietowego pracowników. W razie wystąpienia opóźnień lub niezadowalającej frekwencji, możliwe jest wdrożenie odpowiednich działań – np. w zakresie promocji badania.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych

Zanim wybierzesz oprogramowanie do ankietyzacji koniecznie zwróć uwagę na oferowane opcje bezpieczeństwa. Bardzo ważny jest zwłaszcza moduł automatycznych aktualizacji oraz tworzenie kopii zapasowych. Pozwoli Ci to uniknąć ryzyka utraty cennych danych na skutek awarii systemu.Ilościowe metody badawcze - CATI

O ilościowych metodach badawczych

Wybranie odpowiedniej metody badawczej związane jest także z dobraniem odpowiedniej drogi dotarcia do odbiorców badania. Jednak najpierw taka grupa musi zostać właściwe określona, a więc należy wskazać jej unikalne cechy, które będą odpowiadać wybranemu narzędziu. W procesie badawczym może skorzystać z takich metod jak PAPI, CATI, CAWI, CAPI. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter, który będzie odpowiadał różnym wymaganiom.

Badanie o charakterze telefonicznym

W związku z przywołanymi metodami można powiedzieć, iż odwołują się one także do takich dróg kontaktu jak: wywiad bezpośredni, telefoniczny, online. Każdy z tych typów ma swoje plusy i minusy. Przy czym wszystkie z nich przynależą do metod ilościowych, co oznacza, że ujmują one badane zagadnienie w sposób liczbowy, odpowiadając na pytanie ile. I tak na przykład CATI:

 • jest formą telefonicznego kontaktu z klientem;
 • umożliwia zapisywanie prowadzonych rozmów;
 • pozwala na dostosowanie formy ankiety do konkretnych potrzeb.

Ankieta, która podparta jest systemem

Computer Assisted Telephone Interview czuwa nad logicznym przeprowadzeniem rozmowy z ankietowanym, a przy tym blokuje możliwość przejść do kolejnych pytań bez podania wcześniejszych odpowiedzi. W samej formie ankiety możliwe jest stosowanie:

 • pytań zamkniętych, otwartych;
 • pól jedno- i wielokrotnego wyboru;
 • rankingów;
 • modułu baz;
 • funkcję czarnych list.

Kontakt dobrany do grupy badania

Badania CAPI są formą wywiadu przeprowadzanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Dane pozyskuje ankieter, który wprowadza odpowiedzi ankietowanego do systemu. Plusem zarówno metody CAPI, jak i CAWI jest możliwość wykorzystania w badaniu materiałów graficznych oraz audiowizualnych. Dzięki temu, iż pozyskane dane wprowadzane są bezpośrednio do systemu skraca się czas analizowania pozyskanych danych. Wspomniana już metoda CAWI w przeciwieństwie do CAPI i CATI nie nawiązuje werbalnego kontaktu z ankietowym, ale:

 • pozwala na zachowanie anonimowości ankietowanego;
 • zachowuje pełnię komfortu ankietowanego;
 • pozyskuje wszelkie dane drogą internetową.

Sposób na wiarygodny wynik badania

Jako że każda z tych metod korzysta z innych dróg dotarcia do odbiorcy to jednocześnie każde z nich będzie odpowiadało różnym grupom odbiorców. Z pewnością badanie, które odnosiłoby się w swoim zagadnieniu do osób starszych przyniosłoby lepsze efekty gdyby było przeprowadzane metodę telefoniczną CATI niż online, CAWI. Różnorodność metod pozwala na skuteczne przeprowadzenie badania, ale jednocześnie stanowi wyzwanie w kwestii doboru właściwego narzędzia.


Jak w praktyce wyglądają badania kompetencji?

Dobierając odpowiednich pracowników, zwiększa się swoją szansę na osiągnięcie sukcesu oraz zrealizowanie obranych strategii rozwojowej. Badania kompetencyjne są sposobem na regularne sprawdzanie umiejętności pracowników do wykonywania powierzonych im obowiązków oraz ich reakcji w wybranych sytuacjach. Wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać porównane z przyjętymi standardami lub też mogą być porównywane między wynikami poszczególnych uczestników badania.

Jak wyglądają testy kompetencji?

Testy takie mogą być przeprowadzone tak w formie klasycznej, papierowej oraz w postaci testów online. Warto pamiętać o wykorzystaniu każdej z tej formy, co pozwoli na sprawdzenie prawdomówności badanego. Struktura takich testów może być różnorodna
i zależy od celów badania, a także jest uzależniona od pożądanych kompetencji. Wypełniając takie testy należy pamiętać o tym, że:

 • może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź;

 • niektóre odpowiedzi mogą celowo wprowadzać w błąd;

 • należy wypełniać je samodzielnie i udzielać odpowiedzi zgodnych z prawdą, gdyż mogą zostać zastosowane pytania kontrolne.

Pytania kontrolujące mają za zadanie sprawdzić prawdomówność kandydata lub pracownika, a tym samym określić, czy przeprowadzone badanie jest rzetelne.

 

Kiedy warto skorzystać z badań nakierowanych na kompetencje?

Co więcej badania tego typu pozwalają na wyeliminowanie w procesie rekrutacyjnym kandydatów, którzy nie spełniają postawionych wymagań oraz tych, których umiejętności są zbyt wysokie w stosunku do wskazanych wymagań. Ponadto testy takie mogą być wykorzystane:

 • w celu sprawdzenia poziomu kompetencji aktualnych pracowników;

 • w celu zdefiniowania szkoleń rozwojowych dla przyszłych lub już zatrudnionych pracowników;

 • w celu sprawdzenia, w jaki sposób kandydaci bądź zatrudnieni pracownicy poradzą sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z ich stanowiskiem pracy.

Treść badania zależy od postawionych wymagań względem kandydatów

Realizowane badania mogą orientować się wokół różnych kompetencji, a stąd też zadawane pytania przyjmują różną formę i dotyczą różnych zadań. W toku realizacji badań kompetencji można m.in. sprawdzić umiejętność przekazywania informacji werbalnych, jak i niewerbalnych, a także sprawdzić umiejętności techniczne. Mówiąc ogólnie badanie tego typu powinno zostać nakierowane na wszystkie kluczowe kompetencje dla obejmowanego stanowiska, a tym samym powinno być oparte o fachowe narzędzia umożliwiające skuteczne wydobywanie informacji na  temat kompetencji osoby badanej.


Badania rynku. Silna pozycja w branży, w czasie kryzysu

Badania rynku. Silna pozycja w branży, w czasie kryzysu

 

Badania rynku są skutecznym w realizacji elementem strategii biznesowej. Można je realizować zarówno do sprawdzenia efektywności nowych pomysłów biznesowych, jak i w fazie stabilizacji, czy też kryzysu. Szybka realizacja i niski nakład kosztów badań rynku w porównaniu z ich efektywnością pozwala na powtarzaną ich realizację. Badania rynku należy jednak prowadzić z zachowaniem wszelkich ram naukowych – aby uzyskać rzetelne wyniki, przez co warto powierzyć to zadanie ekspertom.

 

Najlepszy wybór przez podjęciem decyzji biznesowych

 

Działania związane ze zgromadzeniem danych różnego typu, późniejszym ich porządkowaniem i analizą w konkretnym celu – tak można w skrócie opisać badania rynku. Rzecz nie jest jednak taka prosta. Do samego gromadzenia danych służą różne techniki, a często właśnie ta I faza badań bywa najbardziej pracochłonna i czasochłonna. Najlepsi eksperci wiedzą jednak, które z technik wykorzystać, aby zoptymalizować czas, jak i koszty. Posługują się więc sprawdzonymi technikami badawczymi, tj: ankietyzacja telefoniczna, ankietyzacja online, prowadzenie badań jakościowych w postaci wywiadów indywidualnych i pogłębionych, czy też kwestionariusz papierowy, standaryzowany- bezpośredni.

 

Poza wymienionymi technikami – ilościowymi i jakościowymi, które posługują się metodą wywoływania nowych danych. Centrum badawczo-Rozwojowe biostat stosuje również metody mieszane, które wykorzystuje dane już istniejące – zastane. Są to:

 

 • Analizy SWOT,
 • Desk research,
 • Tajemniczy klient.

 

Dopasuj badania do celów strategicznych swojego przedsiębiorstwa – co chcesz uzyskać?

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje badania rynku w zakresie takich przestrzeni jak:

 

 • satysfakcja oraz preferencje zakupowe pośród klientów,
 • rozpoznawalność marki, identyfikacja z marką, promowanie marki,
 • obecność marki w mediach, także w mediach społecznościowych,
 • testy opakowań produktów oraz testy prototypów produktów,
 • pozycjonowanie marki na rynku i jej rozpoznawalność,
 • analiza udziału w branży firm konkurencyjnych,
 • analiza i charakterystyka odbiorcy-konsumenta,
 • atrakcyjność cenowa produktów i usług.

 

Zyskaj tak jak inni partnerzy Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

 

W ponad 15 letniej działalności ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, nasi specjaliści przeprowadzili ponad 2000 badań dla polskich i zagranicznych kontrahentów, wprowadzając metody sprawdzone na polu naukowym do sektora biznesowego. Działając w branżach takich jak: turystyka i transport, szkolnictwo wyższe, instytucje życia publicznego, rynek FMCG, sektor finansów, medycyna oraz farmacja; wiemy jak ważne są sprawdzone i rzetelne prace ekspertów w dziedzinach:

 

 • statystyki,
 • analizy matematycznej,
 • marketingu,
 • analizy gospodarczo-społecznej,
 • socjologii,
 • statystyki medycznej.

 

Działamy na zasadzie partnerskiej współpracy – skontaktuj się i sprawdź, co możemy zaoferować dla Twojej firmy!

 

Tel: 668 300 664