Tag: aplikacje do ankiet (2)

Aplikacje do ankiet CAWI

Aplikacje do ankiet CAWI

Przeprowadzając badania, które będą cieszyć się wysoką jakością oraz możliwością praktycznego zastosowania ich wyników należy zwrócić uwagę na wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych, które będą w pełni odpowiadać całemu procesowi badawczemu. Dzięki zastosowaniu aplikacji do ankiet możliwe jest zastosowanie innowacyjnych metod w procesie badawczym.

Rozmowa telefoniczna pozwala wysłuchać klienta

Zwracając uwagę na wykorzystanie w procesie badawczym metody telefonicznego kontaktu z klientem można odnieść się do metody CATI. Opiera się ona na rozmowie telefonicznej tyle, że wspomaganej komputerowo. Pozwala to na przeprowadzanie wartościowego wywiadu z respondentem, gdyż omawiane aplikacje do ankiet czuwaja nad logiczną budową dialogu. Co więcej daje możliwość nagrywania prowadzonych rozmów oraz tworzenia czarnych list kontaktów.

System dostosowany do potrzeb rozmowy

CATI System jest dostosowany dla osób o różnym zapleczy wiedzy technologicznej. Wyposażony jest on w przyjazny interfejs, który pozwala intuicyjnie poruszać się po systemie. Dodatkowym atutem jest możliwość bieżącego śledzenia statystyk oraz tworzenia ankiet, które zawieraj m.in.:

 • pytania otwarte i zamknięte;
 • obszary tekstowe;
 • pola jednokrotnego i wielokrotnego wyboru;
 • suwaki;
 • rankingi;
 • graficzne przyciski.

Jak wyglądają badanie z wykorzystaniem Internetu?

Jeśli natomiast badanie zechciałoby się przeprowadzić drogą internetową warto zwrócić uwagę na możliwością, którą jest badanie CAWI. Metoda ta polega na dostarczeniu drogą internetową ankiety. Pozwala ona respondentowi na wypełnienie jej w pełni anonimowo oraz w dowolnym miejscu i czasie. Wykorzystując tę metodę można dotrzeć zarazem do konkretnej grupy docelowej, jak i do grupy potencjalnych klientów. Wykorzystanie metody CAWI pozwala na:

 • ograniczenie kosztów badania
 • dotarcie do szerokiego grona odbiorców
 • uniknięcie efektu ankietera
 • łatwiejszą analizę pozyskanych danych
 • wykorzystanie treści multimedialnych.

Rozmowa z klientem nie może być nudna

Trzecią metodą stanowią aplikacje do ankiet, które opierają się na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych – jest to metoda CAWI. Łączy ona w sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z respondentem, ale przy tym daje możliwość wykorzystania np. treści multimedialnych oraz umożliwia w miarę szybką analizę danych. Co ważne wykorzystuje ona jednocześnie możliwość kontaktu bezpośredniego i urozmaica go.

Każda z metod ma w sobie to coś

Wykorzystanie programów do ankiet umożliwia przeprowadzanie projektów badawczych z wykorzystanie różnorakich metod, które pozwolą na osiągnięcie wyników o wysokiej jakości. Opisane powyżej metody koncentrują się na utrzymywaniu kontaktu z klientem przy uwzględnieniu różnych dróg dotarcia do nich.


Ilościowe metody badawcze - CATI

O ilościowych metodach badawczych

Wybranie odpowiedniej metody badawczej związane jest także z dobraniem odpowiedniej drogi dotarcia do odbiorców badania. Jednak najpierw taka grupa musi zostać właściwe określona, a więc należy wskazać jej unikalne cechy, które będą odpowiadać wybranemu narzędziu. W procesie badawczym może skorzystać z takich metod jak PAPI, CATI, CAWI, CAPI. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter, który będzie odpowiadał różnym wymaganiom.

Badanie o charakterze telefonicznym

W związku z przywołanymi metodami można powiedzieć, iż odwołują się one także do takich dróg kontaktu jak: wywiad bezpośredni, telefoniczny, online. Każdy z tych typów ma swoje plusy i minusy. Przy czym wszystkie z nich przynależą do metod ilościowych, co oznacza, że ujmują one badane zagadnienie w sposób liczbowy, odpowiadając na pytanie ile. I tak na przykład CATI:

 • jest formą telefonicznego kontaktu z klientem;
 • umożliwia zapisywanie prowadzonych rozmów;
 • pozwala na dostosowanie formy ankiety do konkretnych potrzeb.

Ankieta, która podparta jest systemem

Computer Assisted Telephone Interview czuwa nad logicznym przeprowadzeniem rozmowy z ankietowanym, a przy tym blokuje możliwość przejść do kolejnych pytań bez podania wcześniejszych odpowiedzi. W samej formie ankiety możliwe jest stosowanie:

 • pytań zamkniętych, otwartych;
 • pól jedno- i wielokrotnego wyboru;
 • rankingów;
 • modułu baz;
 • funkcję czarnych list.

Kontakt dobrany do grupy badania

Badania CAPI są formą wywiadu przeprowadzanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Dane pozyskuje ankieter, który wprowadza odpowiedzi ankietowanego do systemu. Plusem zarówno metody CAPI, jak i CAWI jest możliwość wykorzystania w badaniu materiałów graficznych oraz audiowizualnych. Dzięki temu, iż pozyskane dane wprowadzane są bezpośrednio do systemu skraca się czas analizowania pozyskanych danych. Wspomniana już metoda CAWI w przeciwieństwie do CAPI i CATI nie nawiązuje werbalnego kontaktu z ankietowym, ale:

 • pozwala na zachowanie anonimowości ankietowanego;
 • zachowuje pełnię komfortu ankietowanego;
 • pozyskuje wszelkie dane drogą internetową.

Sposób na wiarygodny wynik badania

Jako że każda z tych metod korzysta z innych dróg dotarcia do odbiorcy to jednocześnie każde z nich będzie odpowiadało różnym grupom odbiorców. Z pewnością badanie, które odnosiłoby się w swoim zagadnieniu do osób starszych przyniosłoby lepsze efekty gdyby było przeprowadzane metodę telefoniczną CATI niż online, CAWI. Różnorodność metod pozwala na skuteczne przeprowadzenie badania, ale jednocześnie stanowi wyzwanie w kwestii doboru właściwego narzędzia.