Tag: badania online (3)

eCRF - system, który daje poprawę jakości

eCRF – system, który daje poprawę jakości

Zastosowanie nowych technologii w przeprowadzanych procesach badawczych ma na celu usprawnić przeprowadzane prac na przykład poprzez przyspieszenie procesu gromadzenia i analizy danych. Jednym z takich rozwiązań jest eCRF, czyli elektroniczna wersja karty obserwacji klienta, która umożliwia wgląd do danych w każdym momencie. System ten odpowiedzialny jest za zachowanie kontroli nad przebiegiem badania.

System stworzony dla badań

Przywołane rozwiązanie bazuje na intuicyjnym oraz przyjaznym interfejsie, co przekłada się na łatwą obsługę systemu. Stąd system ten odnajduje zastosowanie w:

 • badaniach klinicznych;
 • rejestrach medycznych;
 • badaniach naukowych;
 • badaniach obserwacyjnych.

eCRF pozwala na zdalne gromadzenie danych, data management, a także zawiera moduł analitycznych, który umożliwia monitorowanie postępów oraz generowanie statystyk przeprowadzanego projektu.

Zminimalizować błędy do minimum

Dzięki zastosowanej technologii możliwe staje się wyeliminowanie takich błędów jak:

 • nieczytelny zapis;
 • niewypełnione pole;
 • zawieruszony dokument.

System ten wspierany jest także przez komponent automatycznej kontroli wpisów. Ma on za zadanie sprawdzać poprawność tychże wpisów już na etapie wprowadzania danych. Dzięki temu możliwe staje się ograniczenie błędów do minimum, a zatem system ten czuwa nad zwiększenie poprawności wykonywanych zadań w przebiegu badaniach.

Rozwiązanie ułatwiające proces...

W skład monitorowania badań wchodzi możliwość przeglądu wprowadzanych informacji na temat pacjentów, a także zobaczenia statystyk postępu przeprowadzanego badania. Dodatkowo poprzez zastosowanie eCRF można:

 • zapoznać się z statystykami gromadzonych danych;
 • prześledzić zmiany wartości wpisów (audit trail);
 • drogą mailową powiadamiać o zdarzeniach niepożądanych;
 • wykorzystać mechanizm zapytań do wpisów (data querty).

Kolejną zaletą zastosowania omawianego systemu jest umożliwienie drukowania wypełnionych formularzy, co umożliwia na gromadzenie zebranych danych tak w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Rozwiązanie pozwalające na wiele więcej

Zaproponowane rozwiązanie pozwala na wydajny, a przy tym elastyczny proces randomizacji pacjenta, co wspiera definiowanie funkcji, które będą niezbędne dla przebiegu właściwego badania klinicznego. eCRF wyposażony jest także w moduł zarządzania lekami. W skład tego modułu wchodzi możliwość kontroli poziomu zapasu leków. Zatem wielozadaniowość omawianego systemu pozwala na zwiększenie jakości przeprowadzanych badań.


Badania kompetencji obecnych pracowników

Kompetencje- to predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw, które zapewnią realizację powierzonych zadań zawodowych na odpowiednim poziomie, który będzie charakteryzować się skutecznością, a przy tym będzie odpowiadał standardom określonym przez organizację dla konkretnego stanowiska. W celu sprawdzenia, w jakim stopniu kompetencje pracowników odpowiadają przyjętemu standardowi, przeprowadza się badania kompetencji.

 

To powinieneś wiedzieć o kompetencjach

Wyróżnia się kompetencje korporacyjne oraz stanowiskowe. Te pierwsze odnoszą się do realizacji misji danej organizacji, poprzez jej przełożenie w postaci wskazówek postępowania. Kompetencje te zostają uszczegółowione w opisach stanowisk, w których to zostają uwzględnione charakterystyczne kompetencje poszczególnych stanowisk. Decydując się realizację badań kompetencji można zbadać takie aspekty pracowników, jak:

 • zdolność uczenia się nowych rzeczy i skutecznego zastosowania nabytych umiejętnością;
 • zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach pracy;
 • umiejętność podejmowania kluczowych decyzji lub efektywnego rozwiązywania problemów.

 

Zalety, które skłaniają do przeprowadzenia badań

Wśród największych zalet wynikających z przeprowadzenia wspomnianego badania, warto wyznaczyć takie możliwości, jak:

 • wskazanie czynników odpowiadających za poziom satysfakcji;
 • określenie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń (analiza SWOT);
 • umiejętne dobieranie pracowników do powierzanych obowiązków;
 • możliwość pełnego zastosowania potencjału pracowników.

Każda z tych zalet przekłada się na lepsze osiąganie wyników, a co za tym idzie na podnoszenie efektywności organizacji.

 

Badania, które orientują się na potencjale pracowników

Podczas przeprowadzania badań kompetencyjnych, można wydobyć wiedzę o pracownikach – o ich zdolnościach, zaletach i wadach. Tym samym można określić czy dany pracownik podoła nowym wyzwaniom. Inaczej rzecz ujmując: badania te pozwolą na określenie potencjału pracowników w odpowiedzi na zaproponowany awans lub inne stanowisko pracy.

 

Badanie z dobrym widokiem na przyszłość…

Wykorzystując fachowe narzędzia, pracodawca otrzymuje informacje zwrotne na temat pracowników, co pozwala w lepszy sposób zarządzać ich rozwojem oraz zastosować ich wyjątkowe umiejętności w celu osiągnięcia sukcesu, który będzie dziełem całego zespołu. Pozyskane wyniki badań kompetencji mogą także stanowić pomoc dla przyszłych rekrutacji, dzięki możliwości dokładnego skonkretyzowania wymagań wobec potencjalnych pracowników.


Badania rynku. Silna pozycja w branży, w czasie kryzysu

Badania rynku. Silna pozycja w branży, w czasie kryzysu

 

Badania rynku są skutecznym w realizacji elementem strategii biznesowej. Można je realizować zarówno do sprawdzenia efektywności nowych pomysłów biznesowych, jak i w fazie stabilizacji, czy też kryzysu. Szybka realizacja i niski nakład kosztów badań rynku w porównaniu z ich efektywnością pozwala na powtarzaną ich realizację. Badania rynku należy jednak prowadzić z zachowaniem wszelkich ram naukowych – aby uzyskać rzetelne wyniki, przez co warto powierzyć to zadanie ekspertom.

 

Najlepszy wybór przez podjęciem decyzji biznesowych

 

Działania związane ze zgromadzeniem danych różnego typu, późniejszym ich porządkowaniem i analizą w konkretnym celu – tak można w skrócie opisać badania rynku. Rzecz nie jest jednak taka prosta. Do samego gromadzenia danych służą różne techniki, a często właśnie ta I faza badań bywa najbardziej pracochłonna i czasochłonna. Najlepsi eksperci wiedzą jednak, które z technik wykorzystać, aby zoptymalizować czas, jak i koszty. Posługują się więc sprawdzonymi technikami badawczymi, tj: ankietyzacja telefoniczna, ankietyzacja online, prowadzenie badań jakościowych w postaci wywiadów indywidualnych i pogłębionych, czy też kwestionariusz papierowy, standaryzowany- bezpośredni.

 

Poza wymienionymi technikami – ilościowymi i jakościowymi, które posługują się metodą wywoływania nowych danych. Centrum badawczo-Rozwojowe biostat stosuje również metody mieszane, które wykorzystuje dane już istniejące – zastane. Są to:

 

 • Analizy SWOT,
 • Desk research,
 • Tajemniczy klient.

 

Dopasuj badania do celów strategicznych swojego przedsiębiorstwa – co chcesz uzyskać?

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje badania rynku w zakresie takich przestrzeni jak:

 

 • satysfakcja oraz preferencje zakupowe pośród klientów,
 • rozpoznawalność marki, identyfikacja z marką, promowanie marki,
 • obecność marki w mediach, także w mediach społecznościowych,
 • testy opakowań produktów oraz testy prototypów produktów,
 • pozycjonowanie marki na rynku i jej rozpoznawalność,
 • analiza udziału w branży firm konkurencyjnych,
 • analiza i charakterystyka odbiorcy-konsumenta,
 • atrakcyjność cenowa produktów i usług.

 

Zyskaj tak jak inni partnerzy Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

 

W ponad 15 letniej działalności ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, nasi specjaliści przeprowadzili ponad 2000 badań dla polskich i zagranicznych kontrahentów, wprowadzając metody sprawdzone na polu naukowym do sektora biznesowego. Działając w branżach takich jak: turystyka i transport, szkolnictwo wyższe, instytucje życia publicznego, rynek FMCG, sektor finansów, medycyna oraz farmacja; wiemy jak ważne są sprawdzone i rzetelne prace ekspertów w dziedzinach:

 

 • statystyki,
 • analizy matematycznej,
 • marketingu,
 • analizy gospodarczo-społecznej,
 • socjologii,
 • statystyki medycznej.

 

Działamy na zasadzie partnerskiej współpracy – skontaktuj się i sprawdź, co możemy zaoferować dla Twojej firmy!

 

Tel: 668 300 664