Tag: ecrf (2)

eCRF - system wspierający jakość

System wspierający jakość

Dobierając narzędzia badawcze należy mieć na uwadze ich przydatność w przeprowadzanym procesie. Tym samym warto skonkretyzować cele badania oraz dookreślić wymagania stawiane przed badaczem, jak i samym narzędziem. Innowacyjne rozwiązania proponują nam między innymi system eCRF, który nie tylko dba o bezpieczeństwo przeprowadzanych badań na wszystkich jego etapach, ale także ułatwia proces gromadzenia i interpretacji danych.

Narzędzie ma pozwolić na wydobywanie

W głównej mierze narzędzie badawcze ma pozwolić na:

 • wydobycie jak największej ilości informacji;
 • dotarcie do klienta najmniej uciążliwą dla niego drogą;
 • uporządkowanie przeprowadzanych działań;
 • utrzymanie wysokiej jakości procesu.

Biorąc pod uwagę eCRF można powiedzieć, iż spełnia on wszystkie te wymagania, a tym samym pozwala on badaczowi na otrzymanie wszystkich tych informacji, które w pozytywny sposób wpłynął na ostateczny kształt badania. Ponadto można powiedzieć, iż narzędzie to poprawia jakość otrzymanych efektów badania.

Możliwości to nowe szanse

W związku z potrzebami, które mogą narodzić się w trakcie przeprowadzanego badania omawiane narzędzie posiada takie możliwości jak:

 • drukowanie kwestionariuszy;
 • kontakt z uczestnikami badania;
 • regulowanie dostępu do poszczególnych części systemu.

Wszystkie te elementy pozwalają na utrzymanie badania na wysokim poziomie, a jednocześnie umożliwiają zastosowanie systemu, który będzie odpowiadał na zmieniające się potrzeby rynku badawczego.

Online nie znaczy na skróty

Wykorzystanie narzędzi, które będą uwzględniać zarówno potrzeby badaczy, jak i badanych pozwala na wydobycie informacje, które będą:

 • wiarygodne;
 • odnosić się do aktualnej sytuacji;
 • pomocą w zrozumieniu badanego zagadnienia.

W związku z potrzebami, które pojawiają się na rynku badawczym należy zaznaczyć, że innowacyjne systemy takie jak eCRF mają za zadanie umożliwić działania, które będą posługiwać się drogą online w celu usprawnienia oraz zwiększenia jakości procesu badawczego.

Jakość przede wszystkim

Jako że pozyskane informacje zostaną wykorzystane w konkretnym celu warto wybrać takie narzędzie, który pozwoli na wydobycie maksymalnej ilości informacji. Jednocześnie rozwiązaniem jakim jest eCRF daje szansę na uniknięcie błędów wynikających z ludzkiej nieuwagi takich jak np. pominięcie rubryki bądź nieczytelny zapis. Wszystkie możliwości systemu dają szansę na wprowadzenie badania na nowy poziom jakości.


eCRF - system, który daje poprawę jakości

eCRF – system, który daje poprawę jakości

Zastosowanie nowych technologii w przeprowadzanych procesach badawczych ma na celu usprawnić przeprowadzane prac na przykład poprzez przyspieszenie procesu gromadzenia i analizy danych. Jednym z takich rozwiązań jest eCRF, czyli elektroniczna wersja karty obserwacji klienta, która umożliwia wgląd do danych w każdym momencie. System ten odpowiedzialny jest za zachowanie kontroli nad przebiegiem badania.

System stworzony dla badań

Przywołane rozwiązanie bazuje na intuicyjnym oraz przyjaznym interfejsie, co przekłada się na łatwą obsługę systemu. Stąd system ten odnajduje zastosowanie w:

 • badaniach klinicznych;
 • rejestrach medycznych;
 • badaniach naukowych;
 • badaniach obserwacyjnych.

eCRF pozwala na zdalne gromadzenie danych, data management, a także zawiera moduł analitycznych, który umożliwia monitorowanie postępów oraz generowanie statystyk przeprowadzanego projektu.

Zminimalizować błędy do minimum

Dzięki zastosowanej technologii możliwe staje się wyeliminowanie takich błędów jak:

 • nieczytelny zapis;
 • niewypełnione pole;
 • zawieruszony dokument.

System ten wspierany jest także przez komponent automatycznej kontroli wpisów. Ma on za zadanie sprawdzać poprawność tychże wpisów już na etapie wprowadzania danych. Dzięki temu możliwe staje się ograniczenie błędów do minimum, a zatem system ten czuwa nad zwiększenie poprawności wykonywanych zadań w przebiegu badaniach.

Rozwiązanie ułatwiające proces...

W skład monitorowania badań wchodzi możliwość przeglądu wprowadzanych informacji na temat pacjentów, a także zobaczenia statystyk postępu przeprowadzanego badania. Dodatkowo poprzez zastosowanie eCRF można:

 • zapoznać się z statystykami gromadzonych danych;
 • prześledzić zmiany wartości wpisów (audit trail);
 • drogą mailową powiadamiać o zdarzeniach niepożądanych;
 • wykorzystać mechanizm zapytań do wpisów (data querty).

Kolejną zaletą zastosowania omawianego systemu jest umożliwienie drukowania wypełnionych formularzy, co umożliwia na gromadzenie zebranych danych tak w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Rozwiązanie pozwalające na wiele więcej

Zaproponowane rozwiązanie pozwala na wydajny, a przy tym elastyczny proces randomizacji pacjenta, co wspiera definiowanie funkcji, które będą niezbędne dla przebiegu właściwego badania klinicznego. eCRF wyposażony jest także w moduł zarządzania lekami. W skład tego modułu wchodzi możliwość kontroli poziomu zapasu leków. Zatem wielozadaniowość omawianego systemu pozwala na zwiększenie jakości przeprowadzanych badań.