Tag: panel konsumencki (2)

Wydobywanie opinii klientów online

Wydobywanie opinii klientów online

Innowacyjne metody ankietyzacji odbiorców rynku mają na celu przyspieszenie procesów badawczych oraz zwiększenie skuteczności prowadzonych badań. Poprzez takie rozwiązanie jak panel konsumentów otwierają się nowe drzwi nie tylko do ankietyzacji, ale także podtrzymywania relacji z klientami, co oznacza także budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Utrzymać kontakt z klientem

Dzięki zwracaniu uwagi na głosy konsumentów można nie tylko trafnie określać nowe cele rozwojowe i realizować dotychczasowe strategie, ale także:

 • tworzyć nowe koncepcje;
 • utrzymywać kontakt z odbiorcami rynku;
 • budować pozytywny wizerunek firmy;
 • realizować przyjętą misję.

Panele konsumentów można traktować jako miejsce, gdzie możliwym staje się zapoznawanie z opiniami i motywacjami klientów oraz realizowanie przyjętych założeń względem relacji pomiędzy firmą a rynkiem.

Sposób na zrozumienie swojej pozycji

Podtrzymywanie kontaktu z klientami daje możliwość rozwiązywania pojawiających się problemów i trudności. Konsumentów należy traktować jako specyficzne źródło wiedzy na temat:

 • standardów obsługi klientów;
 • jakości produktów/usług;
 • dostosowania oferty do wymagań rynku;
 • pozycji firmy względem konkurencji.

Co więcej przeprowadzanie ankiet ma w swoim podstawowym celu określanie mocnych i słabych stron. Poprzez analizę pozyskanych danych można określić możliwości, które daje nam rynek oraz zagrożenia, które mogą pojawić się wraz z realizacją poszczególnych celów.

Motywacja czy podziękowanie?

Korzystając z paneli konsumentów ma się pewność, iż osoby, które biorą udział w badaniu spełniają jego podstawowe warunku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pytań filtrujących. Panele takie dają szansę motywowania ich użytkowników poprzez:

 • punktowanie uczestnictwa w badaniu;
 • zamienianie punktów nagrody;
 • określanie przedziału punktowego dla konkretnej nagrody.

Nagroda z jednej strony motywuje do wypełniania ankiety, zaś z drugiej stanowi podziękowanie złożone badanemu za poświecony czas i podzielenie się swoimi odczuciami.

Narzędzie wpływa na skuteczność badania

Rozmawiając o opiniach klientów należy skorzystać z odpowiednich narzędzi, które pozwolą na wydobywanie informacji. Dlatego tak ważne jest, aby narzędzie było dopasowane zarazem do celu badania, jak i do grupy docelowej badania. Panel konsumentów okaże się świetnym narzędziem, jeżeli badaniu podlegają stosunkowo młode osoby lub gdy badania wymaga podzielenia się osobistymi informacji.


Co sprawia, że chętnie korzystamy z płatnych usług?

Dążąc do osiągania postawionych celów warto przeprowadzać procesy badawcze, które będą odpowiedzialne za wspieranie rozwoju. Rozumie się przez to podejmowanie takich działań, które w swoim zakresie będą wzmacniać wizerunek firmy, a przy tym pozwolą na pozyskiwanie rzetelnych opinii odbiorców badania. W tym celu warto skorzystać z płatnych ankiet, które motywują odbiorców badania do dzielenia się opiniami.

 

Ankiety online to korzyści

Taką formę ankiet często stosuje się na panelach konsumenckich. Biorąc pod uwagę, iż ankiety te realizowane są z wykorzystaniem drogi online, istnieje możliwość szybkiego skontaktowania się z danymi odbiorcami, a tym samym: podejmowania dynamicznych i trafnych decyzji oraz reagowania na niepokojące zdarzenia;

 

Kiedy stosuje się panele konsumenckie?

Z wykorzystaniem paneli konsumenckich, można realizować procesy badawcze, nakierowane na:

 • badanie poziomu satysfakcji i lojalności klientów;
 • badanie wizerunku marki;
 • badanie opinii pracowników.

Każde z tych badań może zostać wykorzystane z pomocą takich paneli, co możliwe jest dzięki dostosowaniu ankiety do specyficznych potrzeb osób zlecających badanie.

 

Dlaczego warto zostać użytkownikiem panelu?

Rejestrując się na panelu konsumenckim, zyskuje się nie tylko możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, ale także:

 • podzielenia się swoją opinią w istotnych tematach;
 • podnoszenia jakości otrzymywania usług czy produktów;
 • wyrażenia wszystkich negatywnych opinii bez wrażenia, że jest się ocenianym;

 

Korzyści z zastosowania paneli w procesach badawczych

Będąc użytkownikiem paneli konsumenckich można przyczyniać się do wzrostu firm czy wpływać na powodzenie prowadzonego projektu. Płatne ankiety dają użytkownikom paneli, nie tylko motywację do wypełniania kolejnych kwestionariuszy, ale przede wszystkim wspierają pozytywne odczucia użytkownika względem danej marki czy usługi. Dzięki zastosowaniu w procesie badawczym paneli konsumenckich, zyskuje się:

 • wypełnianie ankiet z zachowaniem zasad etyki (np. anonimowość);
 • możliwość budowania powodzenia danej marki lub usługi;
 • możliwość wybierania najefektywniejszych rozwiązań i opcji usprawniających dotychczasowe działania;
 • szansę na pozyskiwanie indywidualnej oceny popartej doświadczeniem i pozyskaną wiedzą na dany temat;
 • kompleksowe oceny i opnie użytkowników w odpowiedzi na temat badania;
 • możliwość traktowania klienta jako partnera rzetelnie przedstawiającego swoje oczekiwania i potrzeby.