Tag: oprogramowanie do ankietyzacji (1)

Oprogramowanie badawcze

Oprogramowanie badawcze

Nie jesteś zadowolony z efektywności pracy osób zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie? Jeżeli nie chcesz wypaść z rynku, musisz jak najszybciej rozpoznać, jakie są tego przyczyny. W tym celu warto skierować ankietę do swoich pracowników. Ważne jest przy tym to, aby zachować wszelkie standardy anonimowości w badaniu ankietowym. Nie uda Ci się to, jeżeli po prostu skierujesz do swoich podopiecznych papierowe kwestionariusze i każesz jak najszybciej je wypełnić. W takim przypadku uzyskane dane nie będą niestety zbyt wartościowe.

Oprogramowanie do ankiet – to jest rozwiązanie!

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oprogramowania do ankietyzacji. Jest to system badawczy, pozwalający na obsługę badań ankietowych. Warto zdecydować się na jego wykorzystanie właśnie w przypadku badań satysfakcji pracowników. Przede wszystkim tego typu program do badań zapewnia wysoką anonimowość. Wszystko dzięki zastosowaniu mechanizmu jednorazowych kodów lub systemu unikalnego loginu identyfikacyjnego oraz hasła. Tym samym każdy pracownik może wypełnić ankietę z dowolnego miejsca, uzyskując do niej dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Nowoczesne oprogramowanie badawcze umożliwia przy tym logowanie na urządzeniach mobilnych.

Bieżące śledzenie postępu badań

Oprogramowanie badawcze umożliwia także śledzenie postępów procesu badawczego w trybie rzeczywistym. Po zalogowaniu się możliwe jest także automatyczne generowanie raportów. Dzięki temu można wyciągać wnioski już na etapie realizacji badania ankietowego pracowników. W razie wystąpienia opóźnień lub niezadowalającej frekwencji, możliwe jest wdrożenie odpowiednich działań – np. w zakresie promocji badania.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych

Zanim wybierzesz oprogramowanie do ankietyzacji koniecznie zwróć uwagę na oferowane opcje bezpieczeństwa. Bardzo ważny jest zwłaszcza moduł automatycznych aktualizacji oraz tworzenie kopii zapasowych. Pozwoli Ci to uniknąć ryzyka utraty cennych danych na skutek awarii systemu.