Tag: oprogramowanie do CATI (1)

eCRF - system, który daje poprawę jakości

eCRF – system, który daje poprawę jakości

Zastosowanie nowych technologii w przeprowadzanych procesach badawczych ma na celu usprawnić przeprowadzane prac na przykład poprzez przyspieszenie procesu gromadzenia i analizy danych. Jednym z takich rozwiązań jest eCRF, czyli elektroniczna wersja karty obserwacji klienta, która umożliwia wgląd do danych w każdym momencie. System ten odpowiedzialny jest za zachowanie kontroli nad przebiegiem badania.

System stworzony dla badań

Przywołane rozwiązanie bazuje na intuicyjnym oraz przyjaznym interfejsie, co przekłada się na łatwą obsługę systemu. Stąd system ten odnajduje zastosowanie w:

 • badaniach klinicznych;
 • rejestrach medycznych;
 • badaniach naukowych;
 • badaniach obserwacyjnych.

eCRF pozwala na zdalne gromadzenie danych, data management, a także zawiera moduł analitycznych, który umożliwia monitorowanie postępów oraz generowanie statystyk przeprowadzanego projektu.

Zminimalizować błędy do minimum

Dzięki zastosowanej technologii możliwe staje się wyeliminowanie takich błędów jak:

 • nieczytelny zapis;
 • niewypełnione pole;
 • zawieruszony dokument.

System ten wspierany jest także przez komponent automatycznej kontroli wpisów. Ma on za zadanie sprawdzać poprawność tychże wpisów już na etapie wprowadzania danych. Dzięki temu możliwe staje się ograniczenie błędów do minimum, a zatem system ten czuwa nad zwiększenie poprawności wykonywanych zadań w przebiegu badaniach.

Rozwiązanie ułatwiające proces...

W skład monitorowania badań wchodzi możliwość przeglądu wprowadzanych informacji na temat pacjentów, a także zobaczenia statystyk postępu przeprowadzanego badania. Dodatkowo poprzez zastosowanie eCRF można:

 • zapoznać się z statystykami gromadzonych danych;
 • prześledzić zmiany wartości wpisów (audit trail);
 • drogą mailową powiadamiać o zdarzeniach niepożądanych;
 • wykorzystać mechanizm zapytań do wpisów (data querty).

Kolejną zaletą zastosowania omawianego systemu jest umożliwienie drukowania wypełnionych formularzy, co umożliwia na gromadzenie zebranych danych tak w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Rozwiązanie pozwalające na wiele więcej

Zaproponowane rozwiązanie pozwala na wydajny, a przy tym elastyczny proces randomizacji pacjenta, co wspiera definiowanie funkcji, które będą niezbędne dla przebiegu właściwego badania klinicznego. eCRF wyposażony jest także w moduł zarządzania lekami. W skład tego modułu wchodzi możliwość kontroli poziomu zapasu leków. Zatem wielozadaniowość omawianego systemu pozwala na zwiększenie jakości przeprowadzanych badań.