Tag: panel konsumentów (1)

Wydobywanie opinii klientów online

Wydobywanie opinii klientów online

Innowacyjne metody ankietyzacji odbiorców rynku mają na celu przyspieszenie procesów badawczych oraz zwiększenie skuteczności prowadzonych badań. Poprzez takie rozwiązanie jak panel konsumentów otwierają się nowe drzwi nie tylko do ankietyzacji, ale także podtrzymywania relacji z klientami, co oznacza także budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Utrzymać kontakt z klientem

Dzięki zwracaniu uwagi na głosy konsumentów można nie tylko trafnie określać nowe cele rozwojowe i realizować dotychczasowe strategie, ale także:

 • tworzyć nowe koncepcje;
 • utrzymywać kontakt z odbiorcami rynku;
 • budować pozytywny wizerunek firmy;
 • realizować przyjętą misję.

Panele konsumentów można traktować jako miejsce, gdzie możliwym staje się zapoznawanie z opiniami i motywacjami klientów oraz realizowanie przyjętych założeń względem relacji pomiędzy firmą a rynkiem.

Sposób na zrozumienie swojej pozycji

Podtrzymywanie kontaktu z klientami daje możliwość rozwiązywania pojawiających się problemów i trudności. Konsumentów należy traktować jako specyficzne źródło wiedzy na temat:

 • standardów obsługi klientów;
 • jakości produktów/usług;
 • dostosowania oferty do wymagań rynku;
 • pozycji firmy względem konkurencji.

Co więcej przeprowadzanie ankiet ma w swoim podstawowym celu określanie mocnych i słabych stron. Poprzez analizę pozyskanych danych można określić możliwości, które daje nam rynek oraz zagrożenia, które mogą pojawić się wraz z realizacją poszczególnych celów.

Motywacja czy podziękowanie?

Korzystając z paneli konsumentów ma się pewność, iż osoby, które biorą udział w badaniu spełniają jego podstawowe warunku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pytań filtrujących. Panele takie dają szansę motywowania ich użytkowników poprzez:

 • punktowanie uczestnictwa w badaniu;
 • zamienianie punktów nagrody;
 • określanie przedziału punktowego dla konkretnej nagrody.

Nagroda z jednej strony motywuje do wypełniania ankiety, zaś z drugiej stanowi podziękowanie złożone badanemu za poświecony czas i podzielenie się swoimi odczuciami.

Narzędzie wpływa na skuteczność badania

Rozmawiając o opiniach klientów należy skorzystać z odpowiednich narzędzi, które pozwolą na wydobywanie informacji. Dlatego tak ważne jest, aby narzędzie było dopasowane zarazem do celu badania, jak i do grupy docelowej badania. Panel konsumentów okaże się świetnym narzędziem, jeżeli badaniu podlegają stosunkowo młode osoby lub gdy badania wymaga podzielenia się osobistymi informacji.