Tag: tajemniczy klient (1)

Tajemniczy Klient

Tajemniczy Klient

Badanie metodą Mystery Shopping jest doskonałym narzędziem, które pomaga sprawdzić faktyczny poziom jakości obsługi. Audytor wciela się w postać klienta typowego dla danej branży i z tej perspektywy bezstronnie i obiektywnie ocenia placówkę i pracowników.

Pozwala to na:

  • Obiektywną, bezstronną ocenę czytelności i dostępności oferty,Sprawdzenie dostosowania sposobów działania personelu do przyjętych standardów
  • Cykliczne monitorowanie postępów i określanie kierunków szkoleń i rozwoju strategii
  • Nie zakłócanie normalnego przebiegu pracy personelu przez czynności badawcze

Co robi tajemniczy klient?

Audytor zostaje przeszkolony i dokładnie wie, jak ma się zachowywać oraz na co zwracać uwagę Tajemniczy klient obserwuje placówkę pod kątem określonych kryteriów Badacz aktywnie współpracuje z pracownikiem, ale daje mu także szansę wykazania się inicjatywą i zaangażowaniem Wyniki wizyty zostają zapisane w standaryzowanym kwestionariuszu, są łatwo mierzalne i dają się porównywać