Ankiety online. Samodzielne ankiety badawcze

 

Prowadzenie badań ankietowych wymaga sporo czasu i przygotowania merytorycznego. Ankiety online są alternatywą dla często żmudnych i długotrwałych badań ankietowych. Dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu BioStat® przedsiębiorcy mogą prowadzić tego typu badania szybko i z zastosowaniem rzetelnych metod.

 

Ankietyzacja online

 

Ankietę definiuje się jako metodę badawczą wykorzystywaną do zebrania danych z wcześniej określonej grupy respondentów w celu uzyskania informacji i spostrzeżeń na różne interesujące ich tematy. Ankiety mają różne cele i mogą być przeprowadzane na wiele sposobów w zależności od wybranej metodologii i celów, które mają być osiągnięte.

 

Dane są zazwyczaj uzyskiwane poprzez zastosowanie standardowych procedur, których celem jest zapewnienie, że każdy respondent jest w stanie odpowiedzieć na pytania na równych warunkach, aby uniknąć stronniczych opinii, które mogłyby wpłynąć na wynik badania lub badania. Badanie polega na pytaniu ludzi o informacje za pomocą kwestionariusza, który może być rozprowadzany w formie papierowej, chociaż wraz z pojawieniem się nowych technologii częściej rozpowszechnia się ankiety online.

 

Ankieta internetowa to zestaw ustrukturyzowanych pytań, które respondent wypełnia przez Internet, za sprawą aplikacji lub portalu online - poprzez wypełnienie tam formularzy.

 

Łatwy sposób na dotarcie do respondentów dzięki BioStat®

 

Ankiety online to łatwiejszy sposób dotarcia do respondentów, ponieważ jest mniej czasochłonny niż tradycyjny sposób zbierania informacji poprzez, a także tańszy. Ankiety online mogą różnić się pod względem długości i formatu. Dane są gromadzone i przechowywane w bazie danych. Zgromadzone informacje są następnie porządkowane i analizowane przez eksperta w danej dziedzinie.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® udostępnia panel konsumencki Badanie-Opinii z liczbą ponad 100 000 aktywnych konsumentów biorących udział w badanach oraz zróżnicowanych pod względem zmiennych zależnych i niezależnych, cech psychospołecznych oraz zainteresowań.

 

Panel SurvGo™ umożliwia indywidualne tworzenie ankiet, samodzielny nadzór nad ankietyzacją oraz prowadzenie statystyk.

 

Zachęta dla respondentów

 

Jako zachętę dla respondentów do wypełniania ankiet online, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje punkty za wypełnianie ankiet. Po zdobyciu określonej liczby punktów respondent może otrzymać pieniądze.

 

Skontaktuj się z badaczami BioStat, aby móc przeprowadzić rzetelne badania ankietowe: Tel: +48 668 300 664, +48 32 42 21 707, +48 32 44 08 564

badania ankietoweankietyzacja onlineankieta internetowawypełnianie ankiet
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies