Badania rynku. Silna pozycja w branży, w czasie kryzysu

 

Badania rynku są skutecznym w realizacji elementem strategii biznesowej. Można je realizować zarówno do sprawdzenia efektywności nowych pomysłów biznesowych, jak i w fazie stabilizacji, czy też kryzysu. Szybka realizacja i niski nakład kosztów badań rynku w porównaniu z ich efektywnością pozwala na powtarzaną ich realizację. Badania rynku należy jednak prowadzić z zachowaniem wszelkich ram naukowych – aby uzyskać rzetelne wyniki, przez co warto powierzyć to zadanie ekspertom.

 

Najlepszy wybór przez podjęciem decyzji biznesowych

 

Działania związane ze zgromadzeniem danych różnego typu, późniejszym ich porządkowaniem i analizą w konkretnym celu – tak można w skrócie opisać badania rynku. Rzecz nie jest jednak taka prosta. Do samego gromadzenia danych służą różne techniki, a często właśnie ta I faza badań bywa najbardziej pracochłonna i czasochłonna. Najlepsi eksperci wiedzą jednak, które z technik wykorzystać, aby zoptymalizować czas, jak i koszty. Posługują się więc sprawdzonymi technikami badawczymi, tj: ankietyzacja telefoniczna, ankietyzacja online, prowadzenie badań jakościowych w postaci wywiadów indywidualnych i pogłębionych, czy też kwestionariusz papierowy, standaryzowany- bezpośredni.

 

Poza wymienionymi technikami – ilościowymi i jakościowymi, które posługują się metodą wywoływania nowych danych. Centrum badawczo-Rozwojowe biostat stosuje również metody mieszane, które wykorzystuje dane już istniejące – zastane. Są to:

 

 • Analizy SWOT,
 • Desk research,
 • Tajemniczy klient.

 

Dopasuj badania do celów strategicznych swojego przedsiębiorstwa – co chcesz uzyskać?

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje badania rynku w zakresie takich przestrzeni jak:

 

 • satysfakcja oraz preferencje zakupowe pośród klientów,
 • rozpoznawalność marki, identyfikacja z marką, promowanie marki,
 • obecność marki w mediach, także w mediach społecznościowych,
 • testy opakowań produktów oraz testy prototypów produktów,
 • pozycjonowanie marki na rynku i jej rozpoznawalność,
 • analiza udziału w branży firm konkurencyjnych,
 • analiza i charakterystyka odbiorcy-konsumenta,
 • atrakcyjność cenowa produktów i usług.

 

Zyskaj tak jak inni partnerzy Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

 

W ponad 15 letniej działalności ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, nasi specjaliści przeprowadzili ponad 2000 badań dla polskich i zagranicznych kontrahentów, wprowadzając metody sprawdzone na polu naukowym do sektora biznesowego. Działając w branżach takich jak: turystyka i transport, szkolnictwo wyższe, instytucje życia publicznego, rynek FMCG, sektor finansów, medycyna oraz farmacja; wiemy jak ważne są sprawdzone i rzetelne prace ekspertów w dziedzinach:

 

 • statystyki,
 • analizy matematycznej,
 • marketingu,
 • analizy gospodarczo-społecznej,
 • socjologii,
 • statystyki medycznej.

 

Działamy na zasadzie partnerskiej współpracy – skontaktuj się i sprawdź, co możemy zaoferować dla Twojej firmy!

 

Tel: 668 300 664

badania rynkuCATICAWICAPIbadania online
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies