Dlaczego niektóre przeprowadzane badania rynku są nieskuteczne?

Istnieją doskonałe sposoby pozyskiwania przez przedsiębiorstwa informacji zwrotnych na temat produktów, praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa, postrzegania przez konsumentów, demografii rynku i wielu innych kwestii. Często jednak przedsiębiorstwa są zakłopotane, ponieważ ich ankiety nie dają im odpowiednich lub nawet wystarczających informacji, aby zainicjować istotne zmiany. Jest to powszechny problem i może on w każdej chwili dotknąć każdą firmę dużą lub małą. Warto zastanowić się dlaczego się tak dzieje i wystrzec się takich błędów, aby przeprowadzone przez nas badanie rynku było prawidłowe i dostarczało nam wielu przydatnych informacji.

Zbyt duża liczba pytań

Według wielu źródeł, liczba pytań w ankiecie może mieć bezpośredni wpływ na liczbę osób ją wypełniających. Wykazano, że idealna długość ankiety to 10 pytań, których wypełnienie zajmuje zazwyczaj pięć minut. Należy zwiększyć tę liczbę do 30, a czas odpowiedzi wydłużyć do 10 minut. W przypadku ankiet z więcej niż siedmioma lub ośmioma pytaniami, wskaźnik wypełnienia ankiety może również spaść. Nie zawsze jest tak, że dłuższe ankiety są trudniejsze do wypełnienia; czynniki takie jak zainteresowanie tematem i postrzegana wartość relacji między respondentem, a sponsorem ankiety mogą mieć wpływ na to, jak bardzo dana osoba jest obdarzona swoimi odpowiedziami. Ale po co ryzykować ewentualne zmęczenie respondenta? Warto przeprowadzić krótkie badanie rynku.

Źle sformułowane pytania

Zbyt często pytania sondażowe nie odnoszą się do tego, co naprawdę wymaga rozwiązania. Brakuje im zrozumienia celów badawczych i nie są one ukierunkowane na istotne kwestie. Mogą być również formułowane w sposób, który wskazuje na stronniczość lub w jakiś sposób wpływa na respondentów. Używanie zbyt skomplikowanych zdań i przeładowanego, wiodącego lub bezwzględnego języka może utrudniać respondentowi zrozumienie i wskazywać na odpowiedzi, których inaczej by nie udzielił. Istnieje różnica w pytaniu "Jak dobrze ten produkt działał?" i "Jak oceniasz jego działanie?". Ważne jest, aby znać go i dobrze zadać pytania przeprowadzając badania rynku, które mają dostarczyć nam kluczowych informacji.

Projekt badania rynku

Wiele razy firmy potrzebują wyników szybko. Mogą one zdecydować się na współpracę z firmą dostarczającą standardowe formularze ankietowe. Jednak przy użyciu gotowego projektu, nawet takiego, który można poprawić, nigdy nie można zapewnić integralności danych potrzebnych do sensownej analizy. Bez solidnej introspekcji i uważnego przyjrzenia się unikalnym konsumentom, rynkom i trendom, badanie rynku nie może być zaprojektowane w sposób, który będzie atrakcyjny dla respondentów i nie zapewni im uczciwości. Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Pomijanie logiki, inteligentne pętle i rozwijane menu, które kierują respondentów tylko do tych pytań, które są dla nich istotne, mogą być sposobem na wyeliminowanie bezużytecznych danych i skrócenie czasu potrzebnego na wypełnienie badania rynku.

Różne metryki

Firmy potrzebują konkretnych sposobów na wykonanie standardowych pomiarów, ale czasami po prostu ich nie rozumieją za dobrze. Na przykład, jeśli firmy rozpowszechniają badanie rynku przy użyciu różnych formatów skalowania, dane nigdy nie zostaną obliczone. Nie istnieją standardowe formaty skalowania pomiarów: czasami "1" oznacza "doskonały", a innym razem "słaby"; czasami w badaniach rynku stosuje się skalę pięcio-, siedmio- lub dziewięciopunktową; czasami jest to po prostu "tak" lub "nie". Respondenci mogą być zdezorientowani i nieumyślnie zaznaczyć złą liczbę. Mogą być zmuszeni do wybrania opcji, która nie symbolizuje ich rzeczywistości. W ten sposób dane stają się mniej indykatywne dla ich doświadczeń, a bardziej reprezentatywne dla własnych braków w badaniu rynku. Firmy muszą zadbać o to, aby wszelkie stosowane metryki były jasno określone oraz spójne w poszczególnych badaniach.

Chcąc przeprowadzić skuteczne badanie rynku warto zwrócić uwagę na błędy, których powinniśmy unikać. Jeśli nie wprowadzimy ich do swojego badania możemy otrzymać lepsze  i dokładniejsze informacje.

catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies