Dobierając odpowiednich pracowników, zwiększa się swoją szansę na osiągnięcie sukcesu oraz zrealizowanie obranych strategii rozwojowej. Badania kompetencyjne są sposobem na regularne sprawdzanie umiejętności pracowników do wykonywania powierzonych im obowiązków oraz ich reakcji w wybranych sytuacjach. Wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać porównane z przyjętymi standardami lub też mogą być porównywane między wynikami poszczególnych uczestników badania.

Jak wyglądają testy kompetencji?

Testy takie mogą być przeprowadzone tak w formie klasycznej, papierowej oraz w postaci testów online. Warto pamiętać o wykorzystaniu każdej z tej formy, co pozwoli na sprawdzenie prawdomówności badanego. Struktura takich testów może być różnorodna
i zależy od celów badania, a także jest uzależniona od pożądanych kompetencji. Wypełniając takie testy należy pamiętać o tym, że:

  • może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź;

  • niektóre odpowiedzi mogą celowo wprowadzać w błąd;

  • należy wypełniać je samodzielnie i udzielać odpowiedzi zgodnych z prawdą, gdyż mogą zostać zastosowane pytania kontrolne.

Pytania kontrolujące mają za zadanie sprawdzić prawdomówność kandydata lub pracownika, a tym samym określić, czy przeprowadzone badanie jest rzetelne.

 

Kiedy warto skorzystać z badań nakierowanych na kompetencje?

Co więcej badania tego typu pozwalają na wyeliminowanie w procesie rekrutacyjnym kandydatów, którzy nie spełniają postawionych wymagań oraz tych, których umiejętności są zbyt wysokie w stosunku do wskazanych wymagań. Ponadto testy takie mogą być wykorzystane:

  • w celu sprawdzenia poziomu kompetencji aktualnych pracowników;

  • w celu zdefiniowania szkoleń rozwojowych dla przyszłych lub już zatrudnionych pracowników;

  • w celu sprawdzenia, w jaki sposób kandydaci bądź zatrudnieni pracownicy poradzą sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z ich stanowiskiem pracy.

Treść badania zależy od postawionych wymagań względem kandydatów

Realizowane badania mogą orientować się wokół różnych kompetencji, a stąd też zadawane pytania przyjmują różną formę i dotyczą różnych zadań. W toku realizacji badań kompetencji można m.in. sprawdzić umiejętność przekazywania informacji werbalnych, jak i niewerbalnych, a także sprawdzić umiejętności techniczne. Mówiąc ogólnie badanie tego typu powinno zostać nakierowane na wszystkie kluczowe kompetencje dla obejmowanego stanowiska, a tym samym powinno być oparte o fachowe narzędzia umożliwiające skuteczne wydobywanie informacji na  temat kompetencji osoby badanej.

CAWICAPItest kompetencjibadanie kompetencji pracownikakompetencje pracownikaprogram do testów kompetencji
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies