Uważaj na ryzyko sercowo-naczyniowe podczas ciąży

Ciąża jest jak bieganie maratonu dzień i noc przez dziewięć miesięcy, więc serce musi wytrzymać. Szacuje się, że 150 000 kobiet w Polsce w wieku rozrodczym jest nosicielkami chorób układu krążenia. Jeśli nie będą pod właściwą opieką, istnieje znaczne ryzyko powikłań dla zdrowia ich samych i ich dziecka.

Ciąża może ujawnić chorobę

Czasami to właśnie ciąża ujawnia patologię. Są trzy możliwe scenariusze:

 • kobieta jest już nosicielką choroby serca i wie o tym, w takim przypadku ciąża zostanie przygotowana, a przeciwwskazane leki odstawione.
 • kobieta nie wie, że jest chora, a ciąża ujawni jej chorobę, zwykle około 6 miesiąca.
 • trzeci przypadek to 40-letnia kobieta z cukrzycą. U tych kobiet często obserwujemy zaburzenia łożyskowe. Kiedy łożysko starzeje się zbyt szybko, powoduje to komplikacje, takie jak nadciśnienie tętnicze.

Jakie środki ostrożności należy podjąć przed zajściem w ciążę?

W przypadku już rozpoznanej choroby serca u kobiety, ciąża musi być zaplanowana i w razie potrzeby lekarz dostosowuje leczenie (zwłaszcza, że niektóre leki są toksyczne dla płodu i dlatego muszą być zastąpione). Konsultacja lekarska online ta jest również konieczna w przypadku istniejącej wcześniej cukrzycy (która musi być wyrównana przed poczęciem).

Stan przedrzucawkowy, potencjalne zagrożenie

Występujący od 20 tygodnia amenorrhea (czasami tuż przed lub po porodzie), stan przedrzucawkowy jest ciążowym nadciśnieniem tętniczym (HTA) związanym z pojawieniem się białek w moczu. Występuje w 5% ciąż, jest związana z wadą implantacji łożyska i może, w poważnych przypadkach, zagrażać życiu kobiety i dziecka. Chociaż leki przeciwnadciśnieniowe mogą być stosowane, aby zyskać na czasie i ograniczyć wcześniactwo. Jeśli stan przedrzucawkowy jest czasami wykrywany podczas klasycznego monitorowania ciąży (podczas którego regularnie poszukuje się białkomoczu i mierzy ciśnienie krwi), może on również pojawić się nagle, wywołując gwałtowne bóle głowy, zaburzenia widzenia, bóle brzucha, obrzęki, które muszą popchnąć do pilnej konsultacji. Niektóre czynniki ryzyka są znane (cukrzyca przed ciążą, nadciśnienie, otyłość, niewydolność nerek, toczeń, wiek powyżej 40 lat, wywiad rodzinny), ale stan przedrzucawkowy występuje w ¾ przypadków podczas pierwszej ciąży, a ryzyko nawrotu wynosi tylko 15 do 20%. Jednak po wystąpieniu takiego incydentu ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę poporodową u lekarza specjalisty, w celu zidentyfikowania potencjalnych czynników ryzyka, które można kontrolować (np. nadciśnienie). Ponownie, matka będzie miała wykonane badania układu krążenia i otrzyma zalecenia lub odpowiednie leczenie, jeśli to konieczne. Długotrwała obserwacja jest niezbędna, ponieważ stan przedrzucawkowy zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Warto dodać, że:

 • Wysokie ciśnienie krwi w czasie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia po latach o 67%, a ryzyko udaru mózgu o 83%;
 • Stan przedrzucawkowy, czyli nadciśnienie tętnicze związane z objawami ze strony wątroby lub nerek, wiąże się z 2,7-krotnie wyższym ryzykiem późniejszego wystąpienia chorób układu krążenia;
 • Cukrzyca ciążowa, która występuje w czasie ciąży, zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe o 68% i 10-krotnie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 po ciąży;
 • Przedwczesny poród podwaja ryzyko wystąpienia u kobiety chorób układu krążenia;
 • Oderwanie łożyska wiąże się z 82% wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego;
 • Śmierć dziecka przed porodem, a więc poród dziecka martwo urodzonego, wiąże się z podwojeniem ryzyka kardiologicznego.

Istnieją również choroby serca w których ciąża jest przeciwskazana:

 • Wrodzona koarktacja aorty
 • Nadciśnienie płucne
 • Głębokie zwężenie zastawki mitralnej
 • Upośledzenie funkcji komory systemowej
 • Kardiomiopatia okołoporodowa w przeszłości z jakimkolwiek resztkowym upośledzeniem funkcji lewej komory
 • Zespół Marfana z poszerzeniem aorty 
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies