Tag: aplikacja do badania opinii klientów (1)

Satysfakcja monitorowana

Satysfakcja monitorowana

Wykorzystując aplikacje do badań opinii klientów można dostosować w doskonały sposób swoją ofertę względem wymagań konsumentów. Procesy te odnoszą się do odczucia satysfakcji, która to oddziałuje na decyzje klientów. Poprzez te badania można sprawdzić skuteczność podejmowanych działań oraz określić plan rozwojowy dla dalszego wzrostu firmy.

Satysfakcja w centrum zainteresowania

W kwestii badań nad satysfakcją klientów zauważono, iż kształtuje się ona w odpowiedzi na odczuwaną jakość kontaktu w następujących obszarach:

 • psychologicznym – koncentruje się na relacji na poziomie klient – personel;
 • merytorycznym – skupia się na posiadanej przez personel wiedzy;
 • proceduralnym – odpowiada wykorzystanemu czasowi oraz jakości realizacji danej sprawy (czytelność; jasność; łatwość kontaktu).

Aplikacja do badania opinii klientów umożliwia szybkie zebranie informacji na temat badanego zagadnienia oraz przedstawienie wyników przeprowadzonego projektu. Co więcej pozyskane dane będą mogły stanowić grunt do ustalania celów rozwojowych oraz zbadania efektywności dotychczas podejmowanych działań.

Pracownik wpływa na satysfakcję klienta

Długotrwałe relacje z klientami oraz budowanie w nich zaufania możliwe jest dzięki świadomemu wykorzystaniu swoich umiejętności interpersonalnych. W aspekcie obsługi klienta ważne jest posiadanie umiejętności:

 • nawiązywania i podtrzymywania relacji,
 • perswazji;
 • radzenia sobie z konfliktem;
 • negocjacyjnych.

To dają procesy badawcze

Poprzez wykorzystanie aplikacji do badania opinii klientów można zapytać się konsumentów o realizowane standardy obsługi klientów przez pracowników. Badania te pozwolą także wskazać na:

 • zmiany, które warto wprowadzić;
 • najważniejsze wartości klientów;
 • najsłabsze punkty relacji klient-sprzedawca;
 • stopień realizacji wymagań klientów.

Dzięki wielości tematów, które mogą być poruszane w badaniu można jego wyniki wykorzystać na wielu płaszczyznach działalności firmy - tak jeśli chodzi o obsługę klienta, jak i wprowadzanie ulepszeń w oferowanym asortymencie bądź też zmian w dotychczas świadczonych usług.

Jakość na pierwszym miejscu

W trakcie pierwszego kontaktu klient zwraca uwagę na uśmiech, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, ton głosu, sposób mówienia oraz zachowanie odpowiedniej przestrzeni między nim a sprzedawcą. Aplikacja do badania opinii klientów daje szansę do wyciągnięcie między innymi takich informacji i zastosowanie ich w obsłudze klienta, co wpłynie na jakość i efektywność podejmowanych działań.