Aplikacje do ankiet CAWI

Przeprowadzając badania, które będą cieszyć się wysoką jakością oraz możliwością praktycznego zastosowania ich wyników należy zwrócić uwagę na wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych, które będą w pełni odpowiadać całemu procesowi badawczemu. Dzięki zastosowaniu aplikacji do ankiet możliwe jest zastosowanie innowacyjnych metod w procesie badawczym.

Rozmowa telefoniczna pozwala wysłuchać klienta

Zwracając uwagę na wykorzystanie w procesie badawczym metody telefonicznego kontaktu z klientem można odnieść się do metody CATI. Opiera się ona na rozmowie telefonicznej tyle, że wspomaganej komputerowo. Pozwala to na przeprowadzanie wartościowego wywiadu z respondentem, gdyż omawiane aplikacje do ankiet czuwaja nad logiczną budową dialogu. Co więcej daje możliwość nagrywania prowadzonych rozmów oraz tworzenia czarnych list kontaktów.

System dostosowany do potrzeb rozmowy

CATI System jest dostosowany dla osób o różnym zapleczy wiedzy technologicznej. Wyposażony jest on w przyjazny interfejs, który pozwala intuicyjnie poruszać się po systemie. Dodatkowym atutem jest możliwość bieżącego śledzenia statystyk oraz tworzenia ankiet, które zawieraj m.in.:

 • pytania otwarte i zamknięte;
 • obszary tekstowe;
 • pola jednokrotnego i wielokrotnego wyboru;
 • suwaki;
 • rankingi;
 • graficzne przyciski.

Jak wyglądają badanie z wykorzystaniem Internetu?

Jeśli natomiast badanie zechciałoby się przeprowadzić drogą internetową warto zwrócić uwagę na możliwością, którą jest badanie CAWI. Metoda ta polega na dostarczeniu drogą internetową ankiety. Pozwala ona respondentowi na wypełnienie jej w pełni anonimowo oraz w dowolnym miejscu i czasie. Wykorzystując tę metodę można dotrzeć zarazem do konkretnej grupy docelowej, jak i do grupy potencjalnych klientów. Wykorzystanie metody CAWI pozwala na:

 • ograniczenie kosztów badania
 • dotarcie do szerokiego grona odbiorców
 • uniknięcie efektu ankietera
 • łatwiejszą analizę pozyskanych danych
 • wykorzystanie treści multimedialnych.

Rozmowa z klientem nie może być nudna

Trzecią metodą stanowią aplikacje do ankiet, które opierają się na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych – jest to metoda CAWI. Łączy ona w sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z respondentem, ale przy tym daje możliwość wykorzystania np. treści multimedialnych oraz umożliwia w miarę szybką analizę danych. Co ważne wykorzystuje ona jednocześnie możliwość kontaktu bezpośredniego i urozmaica go.

Każda z metod ma w sobie to coś

Wykorzystanie programów do ankiet umożliwia przeprowadzanie projektów badawczych z wykorzystanie różnorakich metod, które pozwolą na osiągnięcie wyników o wysokiej jakości. Opisane powyżej metody koncentrują się na utrzymywaniu kontaktu z klientem przy uwzględnieniu różnych dróg dotarcia do nich.

program do badańaplikacje do ankietprogram do ankietoprogramowanie do ankietaplikacje do ankietyzacjiaplikacja do badań opiniioprogramowanie do anbkiet onlineoprogramowanie do badań opinii
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies