Tag: observational studies (1)

eCRF - system wspierający jakość

System wspierający jakość

Dobierając narzędzia badawcze należy mieć na uwadze ich przydatność w przeprowadzanym procesie. Tym samym warto skonkretyzować cele badania oraz dookreślić wymagania stawiane przed badaczem, jak i samym narzędziem. Innowacyjne rozwiązania proponują nam między innymi system eCRF, który nie tylko dba o bezpieczeństwo przeprowadzanych badań na wszystkich jego etapach, ale także ułatwia proces gromadzenia i interpretacji danych.

Narzędzie ma pozwolić na wydobywanie

W głównej mierze narzędzie badawcze ma pozwolić na:

  • wydobycie jak największej ilości informacji;
  • dotarcie do klienta najmniej uciążliwą dla niego drogą;
  • uporządkowanie przeprowadzanych działań;
  • utrzymanie wysokiej jakości procesu.

Biorąc pod uwagę eCRF można powiedzieć, iż spełnia on wszystkie te wymagania, a tym samym pozwala on badaczowi na otrzymanie wszystkich tych informacji, które w pozytywny sposób wpłynął na ostateczny kształt badania. Ponadto można powiedzieć, iż narzędzie to poprawia jakość otrzymanych efektów badania.

Możliwości to nowe szanse

W związku z potrzebami, które mogą narodzić się w trakcie przeprowadzanego badania omawiane narzędzie posiada takie możliwości jak:

  • drukowanie kwestionariuszy;
  • kontakt z uczestnikami badania;
  • regulowanie dostępu do poszczególnych części systemu.

Wszystkie te elementy pozwalają na utrzymanie badania na wysokim poziomie, a jednocześnie umożliwiają zastosowanie systemu, który będzie odpowiadał na zmieniające się potrzeby rynku badawczego.

Online nie znaczy na skróty

Wykorzystanie narzędzi, które będą uwzględniać zarówno potrzeby badaczy, jak i badanych pozwala na wydobycie informacje, które będą:

  • wiarygodne;
  • odnosić się do aktualnej sytuacji;
  • pomocą w zrozumieniu badanego zagadnienia.

W związku z potrzebami, które pojawiają się na rynku badawczym należy zaznaczyć, że innowacyjne systemy takie jak eCRF mają za zadanie umożliwić działania, które będą posługiwać się drogą online w celu usprawnienia oraz zwiększenia jakości procesu badawczego.

Jakość przede wszystkim

Jako że pozyskane informacje zostaną wykorzystane w konkretnym celu warto wybrać takie narzędzie, który pozwoli na wydobycie maksymalnej ilości informacji. Jednocześnie rozwiązaniem jakim jest eCRF daje szansę na uniknięcie błędów wynikających z ludzkiej nieuwagi takich jak np. pominięcie rubryki bądź nieczytelny zapis. Wszystkie możliwości systemu dają szansę na wprowadzenie badania na nowy poziom jakości.