System wspierający jakość

Dobierając narzędzia badawcze należy mieć na uwadze ich przydatność w przeprowadzanym procesie. Tym samym warto skonkretyzować cele badania oraz dookreślić wymagania stawiane przed badaczem, jak i samym narzędziem. Innowacyjne rozwiązania proponują nam między innymi system eCRF, który nie tylko dba o bezpieczeństwo przeprowadzanych badań na wszystkich jego etapach, ale także ułatwia proces gromadzenia i interpretacji danych.

Narzędzie ma pozwolić na wydobywanie

W głównej mierze narzędzie badawcze ma pozwolić na:

  • wydobycie jak największej ilości informacji;
  • dotarcie do klienta najmniej uciążliwą dla niego drogą;
  • uporządkowanie przeprowadzanych działań;
  • utrzymanie wysokiej jakości procesu.

Biorąc pod uwagę eCRF można powiedzieć, iż spełnia on wszystkie te wymagania, a tym samym pozwala on badaczowi na otrzymanie wszystkich tych informacji, które w pozytywny sposób wpłynął na ostateczny kształt badania. Ponadto można powiedzieć, iż narzędzie to poprawia jakość otrzymanych efektów badania.

Możliwości to nowe szanse

W związku z potrzebami, które mogą narodzić się w trakcie przeprowadzanego badania omawiane narzędzie posiada takie możliwości jak:

  • drukowanie kwestionariuszy;
  • kontakt z uczestnikami badania;
  • regulowanie dostępu do poszczególnych części systemu.

Wszystkie te elementy pozwalają na utrzymanie badania na wysokim poziomie, a jednocześnie umożliwiają zastosowanie systemu, który będzie odpowiadał na zmieniające się potrzeby rynku badawczego.

Online nie znaczy na skróty

Wykorzystanie narzędzi, które będą uwzględniać zarówno potrzeby badaczy, jak i badanych pozwala na wydobycie informacje, które będą:

  • wiarygodne;
  • odnosić się do aktualnej sytuacji;
  • pomocą w zrozumieniu badanego zagadnienia.

W związku z potrzebami, które pojawiają się na rynku badawczym należy zaznaczyć, że innowacyjne systemy takie jak eCRF mają za zadanie umożliwić działania, które będą posługiwać się drogą online w celu usprawnienia oraz zwiększenia jakości procesu badawczego.

Jakość przede wszystkim

Jako że pozyskane informacje zostaną wykorzystane w konkretnym celu warto wybrać takie narzędzie, który pozwoli na wydobycie maksymalnej ilości informacji. Jednocześnie rozwiązaniem jakim jest eCRF daje szansę na uniknięcie błędów wynikających z ludzkiej nieuwagi takich jak np. pominięcie rubryki bądź nieczytelny zapis. Wszystkie możliwości systemu dają szansę na wprowadzenie badania na nowy poziom jakości.

ecrfclinical data managementsystem clinical softwareclinical trialsobservational studies
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies