Kompetencje- to predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw, które zapewnią realizację powierzonych zadań zawodowych na odpowiednim poziomie, który będzie charakteryzować się skutecznością, a przy tym będzie odpowiadał standardom określonym przez organizację dla konkretnego stanowiska. W celu sprawdzenia, w jakim stopniu kompetencje pracowników odpowiadają przyjętemu standardowi, przeprowadza się badania kompetencji.

 

To powinieneś wiedzieć o kompetencjach

Wyróżnia się kompetencje korporacyjne oraz stanowiskowe. Te pierwsze odnoszą się do realizacji misji danej organizacji, poprzez jej przełożenie w postaci wskazówek postępowania. Kompetencje te zostają uszczegółowione w opisach stanowisk, w których to zostają uwzględnione charakterystyczne kompetencje poszczególnych stanowisk. Decydując się realizację badań kompetencji można zbadać takie aspekty pracowników, jak:

  • zdolność uczenia się nowych rzeczy i skutecznego zastosowania nabytych umiejętnością;
  • zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach pracy;
  • umiejętność podejmowania kluczowych decyzji lub efektywnego rozwiązywania problemów.

 

Zalety, które skłaniają do przeprowadzenia badań

Wśród największych zalet wynikających z przeprowadzenia wspomnianego badania, warto wyznaczyć takie możliwości, jak:

  • wskazanie czynników odpowiadających za poziom satysfakcji;
  • określenie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń (analiza SWOT);
  • umiejętne dobieranie pracowników do powierzanych obowiązków;
  • możliwość pełnego zastosowania potencjału pracowników.

Każda z tych zalet przekłada się na lepsze osiąganie wyników, a co za tym idzie na podnoszenie efektywności organizacji.

 

Badania, które orientują się na potencjale pracowników

Podczas przeprowadzania badań kompetencyjnych, można wydobyć wiedzę o pracownikach – o ich zdolnościach, zaletach i wadach. Tym samym można określić czy dany pracownik podoła nowym wyzwaniom. Inaczej rzecz ujmując: badania te pozwolą na określenie potencjału pracowników w odpowiedzi na zaproponowany awans lub inne stanowisko pracy.

 

Badanie z dobrym widokiem na przyszłość…

Wykorzystując fachowe narzędzia, pracodawca otrzymuje informacje zwrotne na temat pracowników, co pozwala w lepszy sposób zarządzać ich rozwojem oraz zastosować ich wyjątkowe umiejętności w celu osiągnięcia sukcesu, który będzie dziełem całego zespołu. Pozyskane wyniki badań kompetencji mogą także stanowić pomoc dla przyszłych rekrutacji, dzięki możliwości dokładnego skonkretyzowania wymagań wobec potencjalnych pracowników.

badania online
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies